Vývoj v Československu po 2. světové válce

14. května 2007 v 19:28 |  Maturitní otázky z dějepisu
Vývoj v Československu po 2. světové válce

Československo v letech 1949 - 1992
- docházelo neustále ke sporům ve vládě (o pozemkovou reformu - měla být provedena revize pozemkové reformy z r. 1919)
- nejvyšší mez držení půdy byla stanovena na 50 ha
- podniky zaměstnávající více než 50 lidí měly být znárodněny
- zavedena "milionářská dávka", "daň z přepychu" (1947 - sucho, neúroda, velké ztráty)
- spory o Marshallův plán
- problematický vývoj na Slovensku
- spory vrcholí na přelomu let 1947 a 1948
- spor o činnost ministerstva vnitra (Václav Nosek, KS)
→ de facto boj o moc, o směřování dalšího vývoje v Československu
- Beneš byl nemocný (nemohl sehrát onu důležitou roli státníka)
20.2.1948
- ministři demokratických stran podali demisi (12 členů vlády z 26 ministrů)
- nepřipojili se (kromě komunistů) také sociální demokraté, ani Svoboda a Masaryk
- několik možností:
1) Beneš přijme demisi, jmenuje úřednickou vládu
2) Beneš nepřijme demisi a donutí KS k ústupkům
ministři spoléhali v první řadě na Beneše
- Komunistická strana však organizovala masové demonstrace na podporu Klementa Gottwalda
- 22.2.1948 - sjezd závodních rad (téměř všichni podpořili Gottwalda)
- 24.2.1948 - manifestační stávka (2,5 milionu lidí)
- začaly vznikat lidové milice (obsadily redakce, sekretariáty)
- KS se orientovala na levice lidové a národně socialistické strany (snaha o spolupráci)
- vznikly akční výbory (vylučovaly z veřejného života lidi, kteří nesouhlasili s KSČ)
- levice sociální demokracie (1/3 členů Soc-dem) splynula s KS
- Beneš jednal se všemi politickými stranami
- nechtěl přijmout Gottwaldův návrh
- "nebudu soudit podle ulice"
- 25.2.1948 - shromáždění na Václavském náměstí na podporu Gottwalda
- Beneš přijal demisi, jmenoval členy vlády navržené Gottwaldem (nebyli to jen komunisté, ale byli ochotni ke spolupráci)
- na Staroměstském náměstí Gottwald informoval shromáždění:
"Občané, občanky, soudruzi, soudružky! Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal..."
"vítězný únor" = státní převrat
- část politického spektra vyloučena masovými akcemi

Poúnorový systém
- postupně vzniká totalitní systém, neexistují jiné politické strany
- začaly působit akční výbory - vyloučení nekomunistů (nepohodlných lidí)
- v březnu 1948 - většina Národního shromáždění vyslovila vládě Klementa Gottwalda důvěru
- 9. května 1948 - nová ústava
- ČSR = lidově-demokratická republika
- zaručuje soukromé vlastnictví (do 50 ha půdy, 50 zaměstnanců)
- realita však soukromé vlastnictví popírala
červen 1948
- konaly se volby (volilo se podle jednotné kandidátky)
- 70% jmen na kandidátce komunistů
- kdo nevolil, odevzdal bílý lístek (tímto systémem se volilo až do roku 1989)
- volit (nebo odevzdat bílý lístek) museli všichni (jezdilo se i po domech s urnou - kdo nepřišel k volbám)
- volila se jména, koho volič nechtěl, toho škrtl
- 80% lidí volilo komunisty
- v červnu také abdikoval Edvard Beneš (odešel do Sezimova Ústí)
- novým prezidentem se stal Klement Gottwald, v čele vlády: Antonín Zápotocký
- jediným projevem odporu byla demonstrace studentů (táhli na Pražský hrad) a sokolský slet (později Sokol zakázán)
50. léta v Československu
- období kolektivizace zemědělství
- 1949 - přijat zákon o JZD
- hospodářství řízeno podle pětiletek, odbyt pro průmyslové výrobky do zemí východního bloku byl (ČSR průmyslovější než ostatní východní země)
- politické procesy namířené
→ proti členům opozičních stran (proces s Miladou Horákovou)
→ proti bojovníkům ve Španělsku, proti Ag. letcům, proti církevním hodnostářům
- represe nakonec zasáhla i členy KSČ (proces s gen. tajemníkem Rudolfem Slánským; Vlad. Klementisem)
- uvězněn také Gustav Husák (z nacionalismu)
- v letech 1948 - 1968 popraveno 244 lidí (statisíce vězněno)
- 1953 zemřel Stalin, Gottwald
- 1956 - XX. sjezd KSSS (Nikita Chruščov oficiálně odsoudil kult Stalina)
60. léta v Československu
- přijata ústava ČSSR (podle § 4 - vedoucí úlohu v ČSSR má KSČ)
- státní ideologií je marxismus - leninismus
- uvolnění politického a kulturního života
- přezkoumávání, rehabilitace politických zajatců
- "Pražské jaro 1968"
- pokus o reformu socialismu v ČSR
- "komunismus s lidskou tváří"
- představitelé: Dubček, Smrkovský, Černík, Císař
- souviselo se vznikem přípravných výborů (ty měly vést ke vzniku dalším stran) - KAN, K 231
- kritizováno hlavně NDR, Polskem, ale (a to je hlavní) také SSSR
21. srpna 1968
- invaze "spojeneckých vojsk" pěti států Varšavské smlouvy
- uplatněna "Brežněvova doktrína omezené suverenity"
- duben 1969
- do čela KSČ nastupuje Gustáv Husák
70. léta v Československu ("období normalizace")
- 1972 - prezidentem Gustáv Husák
- 1975 - podepsána Helsinská úmluva o spolupráci a bezpečnosti v Evropě
- mluvilo se také o lidských právech (potvrdil i G. Husák)
- 1977 - vznikla Charta 77
- výzva k dodržování lidských práv hlavními signatáři byli Václav Havel, J. Patočka, J. Hájek, Z. Mlynář
80. - 90. léta v Československu
- 1985 nástup Gorbačova v SSSR - důležitá přestavba (pěrestrojka)
- 1987 u nás se začalo mluvit o přestavbě
- důležitá glasnosť (otevřeně mluvit o problémech)
- konec 80. let - rozklad východního bloku
Polsko
- 1980 vznik odborového svazu Solidarita
- 1981 vojenský převrat (gen. Jaruzelsky)
- 1989 Solidarita zvítězila ve volbách
- 1991 první svobodné volby od druhé světové války
Maďarsko, Německo, Bulharsko (1989)
Rumunsko
- krvavé povstání proti Causeascově diktatuře moc vzala do svých rukou Fronta národní spásy
ČSSR
- 17. listopad 1989 - demonstrace studentů na Václavském náměstí (klíče)
- elegantní převrat, "sametová revoluce"
- 10. prosince 1989
- odstoupil prezident G. Husák
- jmenována vláda národního porozumění (do 27. 6. 1990; předseda Marián Čalfa)
- 29.12.1989 zvolen novým prezidentem Václav Havel
ČSFR (Česká a Slovenská federativní republika)
- 1990 - první porevoluční (svobodné) volby - vyhrálo Občanské fórum
- vláda Mariána Čalfy (do 2. července 1992)
- zahájeny restituce (návrat majetku zabaveného komunisty; hranice stanovena Benešovými dekrety)
- zahájen proces privatizace (tzv. kupónová privatizace - Václav Klaus)
1992 - volby
- 37% ODS (Občanská demokratická strana; Václav Klaus)
- 33% HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko; Vladimír Mečiar)
- do ČNR 74% ODS, do SNR 74% HZDS
- padlo rozhodnutí o rozdělení federace, do konce roku vláda Jana Stráského
1. ledna 1993
- rozdělení ČSFR na Českou republiku a Slovenskou republiku
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 sayu sayu | 5. března 2011 v 20:54 | Reagovat

Máš ty otázky vážně dobře zpracovaný...nikde jinde jsem to nenašla tak přehledně a podrobně, jako to máš ty, fajné!

2 Evergrýn Evergrýn | 17. června 2012 v 2:10 | Reagovat

Dobře se nám žilo. když byl Havel v base

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.