Třicetiletá válka

15. května 2007 v 16:57 |  Maturitní otázky z dějepisu
Třicetiletá válka

Kořeny konfliktu

- reformace církve (rozpad církevní jednoty znamenal konec universalismu)
- spjata s fanatismem (na obou stranách)
- rozpor mezi středověkým a moderním pojetím státu (universalismus × vznik národních států)
- myšlenky renesance (s důrazem na svobodu člověka) => egoismus a touha mít, vlastnit
- rozpínavost moci středověkých států a rodů (Habsburkové)
- náboženský konflikt, v jehož pozadí se skrývaly konflikty politické

I. fáze: válka česká (1618 - 1620)

Na jaře roku 1618 probíhal v Praze sjezd nekatolíků, který sepsal stížnost Matyášovi; ten je však odmítl a zakázal jejich další sjezd. I přes císařův zákaz se však v květnu konal další sjezd nekatolíků, kteří 23. května 1618 přišli do kanceláře místodržících Martinice a Slavaty a provedli defenestraci (vyoknění) obou místodržících a ještě písaře Fabricia. Všichni tři defenestrovaní však defenestraci přežili, jen Slavata se zraněním hlavy. Touto událostí začíná druhý stavovský odboj (1618 - 1620) a tím i třicetiletá válka.
Čeští stavové zpočátku tvrdili, že se nejedná o protest proti císaři, ale proti místnímu místrodržitelskému aparátu. Toto však přestalo již vzápětí platit, protože byla zvolena zemská rada třiceti direktorů (10 z každého stavu - páni, rytíři, měšťané), vláda verbovala vojsko; k odboji se připojila i Lužice, Slezsko, Morava a Uhry. Představitelé odboje předpokládali pomoc ze zahraničí - od protestantských knížat v Německu, dále od Anglie, Nizozemí a Saska - ti vytvořili spolek (Protestantská unie), v jejímž čele stál Fridrich Falcký. Český odboj se však omezil pouze na šlechtu (města pomáhala pouze finančně, poddaní se neúčastnili).

II. fáze: válka falcká (1620 - 1623)

Ve druhé fázi třicetileté války se Fridrich Falcký snažil zvrátit výsledek Bílé hory a ztratil i rodové državy v Říši (Horní Falc), dožívá v Nizozemí a umírá v Anglii. Do roku 1632 používá titul český král.

III. fáze: válka dánská (1625 - 1629)

Ve třetí fázi třicetileté války Dánsko stanulo v čele protihabsburské opozice (král Kristián IV.) Protihabsburská opozice chtěla zamezit šíření vlivu Habsburků v říši, Kristián obdržel finanční podporu od Anglie, Francie a Nizozemí. Situace byla zpočátku tedy příznivá Dánsku.
Císaře zachránil Albrecht z Valdštejna, který najal vojsko a ovládl německé území do moci císaře až k Baltu (tento úspěch Habsburků umožnil tvrdý postup v Čechách). Část Dánských vojsk pronikla Slezskem na Moravu a do Uher; působili zde Habsburkům potíže, spojovali se s ostatními odpůrci Habsb. (uherská šlechta (vedená Bethlenem Gáborem), Sedmihradsko, Valašsko - protifeudální povstání). Roku 1630 císař na žádost německých knížat propouští Albrechta z Valdštejna ze svých služeb, především proto, že mu německá knížata záviděla úspěch, a pak zde byly také stížnosti na řádění Valdštejnových vojsk v Německu. Albrecht se cítí ponížen a uchyluje se na "kvetoucí ostrov" (jižní Čechy).

IV. fáze: válka švédská (1630 - 1635)

Habsburkové se snaží ovládnout Pobaltí, vzniká Protihabsburská koalice, v jejímž čele stojí Švédsko (Gustav Adolf), jde o Dominium maris Baltici (panství moře Baltského). Také Sasové zaujímali protihabsburské stanovisko, a tak spolu se Švédy porazili Katolickou ligu, ovládli Slezsko a roku 1631 Sasové obsadili Prahu. Císař opět povolal Valdštejna, ten přijal velení a vyhnal Sasy z Čech, boje převedl do Německa. Roku 1632 v bitvě u Lützenu padl Gustav Adolf. Minulou urážku však Albrecht z Valdštejna císaři nezapomněl a tajně vyjednával se Švédy, kde mu český nabízí českou korunu. Informace se však donesou do Vídně a proti Albrechtovi okamžitě vzroste nedůvěra (zvláště, když se snaží hrát na obě strany a velí nerozhodně). Toto velení vzbuzuje špatné reakce jak u císařského dvora, tak u Švédů. Císař tedy okamžitě vydal příkaz Valdštejna odstranit. Tak se stalo v únoru 1634 v Chebu, kde byl Albrecht spolu se svými nejvěrnějšími (Trčka z Lípy, hrabě Kinský, Niemann, Illov) zavražděn. Jeho zavraždění však bylo úplně zbytečné, protože vzhledem k jeho pokročilému stádiu syfilis mu tehdy zbývalo jen asi 5 týdnů života. Spiklenci proti Valdštejnovi (Gallas, Piccolomini) byli odměněni; jeho majetek byl zkonfiskován a rozdroben.
Roku 1634 byli Švédové poraženi v jižním Německu, o rok později se Sasové znovu přidali na stranu císaře, za což si vysloužili Horní a Dolní Lužici (bývalé České panství).

V. fáze: válka Švédsko - francouzská (1635 - 1648)

Hlavní síly protihabsburské koalice tvořilo Švédsko a Francie (kardinál Richelieu). Čechy byly místem bojů mezi oběma stranami. Roku 1639 gen. Báner obléhal Prahu; později se boje přenesly z Čech na Moravu. Roku 1642 Švédové obsadili Olomouc, neovládli však Brno (v čele vojska stál gen. Torstenson). Od roku 1644 probíhala jednání o míru. O rok později (1645) byla svedena jedna z nejkrvavějších bitev třicetileté války, totiž bitva u Jankova (zvítězili Švédové). Habsb. vedl Götz (lidově se mu říkalo Kec). Roku 1648 švédský gen. Wrangel dobyl Malou Stranu a Hradčany, byl vyloupen Pražský hrad a Rudolfínské sbírky odvezeny do Švédska (a do Čech se nevrátily dodnes).

Mírová jednání

Roku 1648 byl ve Vestfálsku (Münster, Osnabrück) uzavřen Vestfálský mír:
 • Habsburkové nezískali převahu v Říši ani v Evropě (upevnili si postavení ve vlastních zemích)
 • konec nadějí českého exilu (doufali v pomoc Švédska - návrat náboženských poměrů k r. 1618)
 • Švédové nakonec podpořili obnovení poměrů k roku 1624
 • posílení vlivu Francie (rozhodující vliv v Evropě)
  - hranice až u řeky Rýn, území Alsaska, Verdun, Mety, Toul
 • posílení vlivu Švédska - pobřeží Baltu s výj. východního Pruska, ovládlo ústí Labe, Odry aj.
 • potvrzení nezávislosti Nizozemí a Švýcarska na Říši
 • potvrzení roztříštěnosti Německa, svrchovanost Německých knížat

Následky třicetileté války

 • obrovské hmotné škody, vylidnění (25 - 33 %) - válka + mor
  - vylidnění celých vesnic
 • úbytek produktivního obyvatelstva => připoutání sedláků k půdě (zákazy stěhování, více robot) "druhé nevolnictví"
 • rozmach vojenského podnikání a později jeho úpadek (žoldnéřská armáda - výjimkou: Švédsko)
 • úpadek křesťanské morálky
 • první válka mezi feudálními státy s účastníky kapitalistického (buržoazního) státu
 • poslední konflikt vedený pod záštitou náboženské otázky
 • prohloubení rozdílů mezi západní a východní Evropou
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Martina Martina | 26. prosince 2007 v 10:45 | Reagovat

Tohle se mi zdá pekný...

2 kkk*kristýnka kkk*kristýnka | 22. května 2008 v 19:52 | Reagovat

myslím že dobrý...stručný...přehledný..prostě OKA

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.