Svět v letech 1848 - 1914 b,

15. května 2007 v 16:24 |  Maturitní otázky z dějepisu
Technicko - vědecká revoluce (TVR)
- na prvním místě roste role techniky, věda jako praktická disciplína
- převraty:
· vyrábějí se nové materiály, používají se nové technologie výroby již známých materiálů
· vyšší stupeň mechanizace a dělby práce, nové zdroje energie
· výroba oceli: besemerace, tomasování
· rozvoj chemie: výroba organických sloučenin, syntetických materiálů, syntetických látek, hnojiv, léčiv, třaskavin
· rozvoj elektrotechniky
· vyšší stupeň mechanizace a dělby práce => vyšší produktivita práce, sériová výroba, výroba na běžícím pásu
- nové zdroje (voda)
· vodní turbína (Viktor Kaplan)
· vodní elektrárna (Niagarské vodopády)
· parní turbíny (lodě, elektřina)
· objevování a zdokonalování motorů (Diesel, Daimler, Benz, Ford)
- Kopřivnice - 1898 Tatra Präsident
- zemědělství
· méně výrazné změny
· používána umělá hnojiva, dochází k mechanizaci, specializaci podle kvality půdy, využívají se meliorace
· zemědělská výroba se dělí podle podmínek na
· extenzívní (zvyšování produktivity rozšiřováním zemědělských ploch)
· intenzívní (vyrábí více díky zdokonalení - umělá hnojiva, mechanizace)
Změny v organizaci hospodářského života
- souvisejí s koncentrací výroby do velkých podniků (nejdříve v těžkém průmyslu)
- dochází ke koncentraci výrobních prostředků a kapitálu dělnictva
- koncentrace se děje dvěma způsoby:
· vlastní koncentrace (= opakovaná akumulace)
- část nadhodnoty se investuje znovu jako kapitál do výroby
· centralizace - spojení již hotových kapitálů do větších celků
§ dobrovolně
§ násilně (v konkurenčním boji)
- vede ke vzniku monopolů (kapitalistický velkopodnik, ve kterém je soustředěna rozhodující část urč. výroby)
- monopol ovládá výrobu, trh, ceny; omezuje volnou konkurenci
- formy monopolů:
a) kartely (samostatné podniky, které se dohodnou o cenách, rajonizaci, kontragentaci (výše výroby))
b) syndikáty (ztrácejí samostatnost; výroba je samostatná, obchod společný)
c) trasty (návaznost výroby, bývalí majitelé jsou nyní akcionáři o fungování podniku rozhoduje správní rada)
d) koncerny (spojení více podniků, výroba na sebe nemusí navazovat, podnik je spojen bankami)
- do popředí ekonomiky se dostaly banky (ke koncentraci dochází i v bankovnictví)
- poskytují úvěry nově vytvářeným monopolům
- často dochází ke srůstání průmyslového a bankovního kapitálu
- => "finanční kapitál"
- představitel finanční oligarchie
- lidé, kteří mají často ve státě největší vliv
- vývoz kapitálu
- nadhodnota je znovu investována, a to v cizích zemích
- investice hlavně v zaostalejších zemích (koloniích nebo zemích střední, východní a jižní Evropy)
- banky poskytují nejen půjčky, ale také podnikají v cizích zemích
- využívají výhod, které zaostalé země poskytují (levnou pracovní sílu, levnější suroviny, odbyt)
- investice do průmyslu, dopravy zaostalejších zemí (ty se dostávají do ekonomické a politické závislosti na dané vyspělejší zemi)
- => prohlubuje se nerovnoměrnost mezi jednotlivými částmi světa
- na počátku 20. století byli největšími vývozci finančního kapitálu Angličané, Francouzi, Američané a snažili se o to i Němci
- probíhal boj o nové rozdělení světa => střety koloniálních velmocí (Anglie, Francie, Rusko) a nekoloniálních států (Německo, Itálie, USA)
- hospodářsky vyspělé státy, ale bez kolonií (snažili se to změnit)
- od 70. let 19. století do počátku 20. století
- přechod od kapitalismu volné konkurence k monopolistickému kapitalismu (imperialismu)
- teritoriální expanze (výboje, dobývání)
- ekonomický význam (ekonomické ovládnutí země)

Spojené státy americké

Spojené státy se stávají hospodářsky nejmocnější zemí světa a to hlavně díky úspěšné revoluci. Disponují obrovským nerostným bohatstvím, kvalifikovanou pracovní silou a rozsáhlou železniční sítí. Hlavními obory jsou: těžba, hutnictví, strojírenství, chemický a textilní průmysl, potravinářský průmysl. Dochází k novým metodám práce - unifikace nejzákladnějších součástek. Propagují se myšlenky taylorismu (organizace práce tak, aby byla využita plně pracovní doba = 12 hodin), centralizace výroby a kapitálu. Kolonií příliš nemá - Monroeova doktrína - (Amerika patří Američanům) - hospodářská pomoc a později i politický vliv na ostatní státy na americkém kontinentě. Dochází ke skryté závislosti celé Ameriky na USA. Od Ruska kupují Aljašku (1867), r. 1903 provedli převrat v Kolumbii a z jedné části vytvořili Panamu, kde nechali zbudovat Panamský průplav expanze pokračuje v r. 1898, kdy vedou válku se Španělskem o Kubu, Portoriko, Haiti, Filipíny a Guam. USA jsou prezidentskou federativní republikou se dvěma základními politickými stranami. Postupem doby dochází k velkým problémům s dělníky - stávky (r. 1886 velká stávka v Chicagu, kde byla potlačena armádou --> masakr, soudy; na tuto událost reaguje 1. internacionála a vyhlašuje 1. máj svátkem práce, prvním rokem oslav je rok 1890), velké problémy s farmáři, protože fungují již principy trhu a lidé chtějí levné potraviny, ale to nejde a tak se farmáři musí zadlužovat a o své farmy přicházejí. Nadále trvají (a trvat budou) problémy se začleněním afroameričanů a indiánů do většinové společnosti.

Německo

Nejvyspělejší stát Evropy. Rychlý růst zapříčinilo sjednocení, získání Alsaska-Lotrinska, válečné reparace od Francie, těžba uhlí (Sársko, Porúří) a železné rudy (Alsasko), velký přirozený přírůstek zajišťoval dostatek pracovní síly. Pozdější sjednocení se nakonec stalo i výhodou, protože továrny jsou vybavovány zcela novými moderními technologiemi. Vyrábí špičkové výrobky, které však nemá kam vyvážet, a proto bojuje o světové trhy dumpingem. Německo má málo kolonií, neodpovídá to jeho významu - Německá jihozápadní Afrika, Německá východní Afrika, Kamerun, Togo, ostrovy v Oceánii (Bismarckovy ostrovy, Marschallovy ostrovy), ekonomicky se mu také daří pronikat do Číny. Tento stav nevyhovuje. Německo získává mezinárodní zakázky - vybudování bagdádské dráhy do Evropy (cesta vede do Istanbulu).
Problémy: s dělnickou třídou, šovinismus (opovržení, nenávist k ostatním národům), militarismus (nejlepším řešením všeho je válka). Německo se připravuje na válku a rozvádí myšlenku blitzkriegu.

Anglie

Velkým problémem je nutnost modernizace výroby, což je finančně velmi náročné. Peníze plynou z kolonií a to je další důvod, proč není nucena k modernizaci. Usnula na vavřínech. První pozici si nadále drží ve finančnictví, námořní dopravě a v držení kolonií. Od 30. let 19. století vládne královna Viktorie, parlament je v držení dvou hlavních politických stran - konzervativci a liberálové, k nimž se před 1. světovou válkou přidává Labour Party. Kolonie lze rozdělit na 3 druhy:
a) dominia (území, které je závislé na mateřské zemi, hlavu státu zastupuje guvernér, má vlastní hospodářství, vnitřní i zahraniční politiku) - Kanada, Jihoafrická unie, Austrálie, Nový Zéland (jsou to země, které jsou velmi řídce osídleny a postupem doby jsou kolonizovány Angličany, a proto není důvod jim nevěřit, původní obyvatelstvo zatlačeno)
b) kolonie - Britská Guyana, Malé Antily, pobřeží Guinejského zálivu, v Africe snaha vytvořit souvislý pás sever-jih, Indie, Barma, Malajsie, Brunej, Oceánie, pronikají do Číny a do Perského zálivu
c) opěrné body - mají strategický význam při cestě do Indie - Gibraltar, Suez, Aden, přístavy na pobřeží Indie, Colomba, Singapore, Hongkong
Problémy: sociální postavení dělníků, boj za rozšíření volebního práva (volit dosud smí volit jen stará středověká města), Irsko (boj katolíků proti protestantům).

Francie

Nerostné bohatství - rudy, ale chybí uhlí. Výhodné podmínky pro zemědělství, které má velký podíl na hospodářství. Dobré splavné řeky, velký přirozený přírůstek, stará tradice výrobních principů, kvalifikovaná pracovní síla. Nevýhodou ztráta Alsaska-Lotrinska a válečné reparace. Hlavní obory: viz. druhá průmyslová revoluce. Významnou vrstvou jsou rentieři,což je široká střední vrstva, která vkládá své peníze do bank a žijí tak z úroků. Žijí také v neustálém strachu, protože se bojí, zda z úroků vyžijou, nikdy nepracují, žijí z renty. Třetí republika je velmi slabá a zažívá mnoho skandálů (Dreyfusova aféra a aféra s Panamským průplavem). Kolonie: ostrovy v Karibském moři + Francouzská Guinea (zde leží Ďábelský ostrov), v Africe snaha vytvořit souvislý pás západ-východ, ale narazili na britské zájmy, Madagaskar, Sýrie, Zadní Indie (Francouzská Indočína), pronikají do Číny, ostrovy v Oceánii.
Problémy s dělníky, francouzský šovinismus jako pocit prestiže po prohrané válce. Francie se stává centrem uměleckého světa. Roku 1889 uspořádána Světová výstava (Eiffelova věž).

Japonsko

V roce 1868 prosazeny reformy meidži (provedení shora) --> přechod od feudalismu rovnou ke kapitalismu. Dynamický rozvoj hlavně v ekonomických oblastech života. Feudální principy však přetrvávají v běžném životě, v politice a v armádě. Zaměřeny na obory s malou spotřebou energie a nerostných surovin a velkou spotřebou pracovních sil. Stává se po boku USA velmocí Pacifiku. Lidé jsou velmi rychle učenliví a schopní. Japonsko nemá žádné kolonie, proto musí vše dovážet a nemá stálá odbytiště. Sféry vlivu: Čína, Korea.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.