Svět po druhé světové válce 1

14. května 2007 v 19:56 |  Maturitní otázky z dějepisu
Svět po druhé světové válce
Postupimská konference
(v Postupimi u Berlína)
- sešli se zde zástupci velmocí (v místě Cecilienhoff)
- poslední konference "Velké trojky"
- Stalin, Truman, Churchill (pozd. nahrazen labouristou Attleem)
- jednalo se zde o Německu (navazovalo se na Jaltská jednání)
- Německo rozdělit na 3 +1 zónu, utvořit spojeneckou kontrolní radu, i Berlín rozdělit na 3+1 zónu)
- plán úplného rozdělení Německa zamítnut
- Německo má být obnoveno jako demokratický a mírumilovný stát
- přijat program "čtyř D"
1. denacifikace (+ potrestání válečných zločinců; SS a GESTAPO označeny za zločinecké organizace)
2. demilitarizace (omezení, odzbrojení)
3. demonopolizace (rozbití monopolů, které pomohly Hitlerovi k moci)
4. demokratizace
- jednalo se o hranicích Německa, o odsunu Němců z ČSR a Polska (Beneš)
- vznikla rada ministrů zahraničních věcí, která měla připravit mírové smlouvy s poraženými zeměmi (podepsán v Paříži - s Itálií, Rumunskem, Bulharskem, Finskem a Maďarskem)

USA
- proběhl úspěšný pokus s atomovou zbraní (v Los Alamos v Novém Mexiku)
- americký prezident se cítil silnější
- na atomové zbrani se podílel Ital Ferni a Němec Oppenhainer
- od 1949 měl atomovou zbraň i Sovětský svaz (50. léta = doba horečného zbrojení)
Německo po 2. světové válce
První Berlínská krize
V letech 1947-48 došlo ke spojení tří západních států (trizonie).
Roku 1948 proběhla v trizonii měnová reforma (náznak snahy o osamotnění).
. . . . . . . . - SSSR uzavřel přístupové cesty do Berlína
1948-49 - "První Berlínská krize"
. . . . . . . . - západní Berlín zásobován "leteckým mostem" (=> SSSR blokádu cest zrušil)
7.9.1949 - v trizonii vyhlášena Spolková republika Německo (v čele s Konradem Adenauerem)
. . . . . . . . - v příštích několika letech zde proběhl "hospodářský zázrak"
7.10.1949 v Sovětské zóně vyhlášena Německá demokratická republika
Druhá Berlínská krize
- souvisela s rozdělením Berlína na východní a západní část, z východní části utíkali lidé do západní a odtud odcházeli do SRN aj. západních států
- velkým problémem byl "únik mozků" (inženýrů, lékařů, vědců) na západ
. . . . . . . . . . . . . . . . - byli zde mnohem lépe placeni
- v noci 13. srpna 1961 byla postavena Berlínská zeď, která rozdělovala Východní a Západní Berlín
. . . . . . . . . . . . . . . . - padla v listopadu 1989
Počátky bipolarity
jaro 1947 - Truman vyhlašuje
"Trumanovu doktrínu"
. . . . . . . . . . . . . . . . - zadržování komunismu, zatlačování komunismu
. . . . . . . . . . . . . . . . - snaha zabránit šíření komunismu kdekoliv na světě
. . . . . . . . - zasloužil se o pád komunismu v Turecku a v Řecku
červen 1947 - Marshallův plán
. . . . . . . - vyhlásil je generál George Marshall, americký státní tajemník
. . . . . . . - finanční pomoc USA západní Evropě (a hospodářská obnova Evropy)
. . . . . . . - měl také politický podtext (snaha připoutat Evropu k USA)
. . . . . . . - půjčka 17 mld. US$ (Francii, Británii, Itálii, Německu)
. . . . . . . - podmínka: nesmí být komunisté
. . . . . . . - nabídnut i SSSR, ale i ČSR
. . . . . . . . . . . - v ČSR velké diskuse, jednání (1947- neúroda, kritický vývoj v ČSR)
. . . . . . . . . . . - Jan Masaryk, Rybka - do Moskvy (tam bylo naznačeno, že přijetím Marshallova plánu vyhlásíme nepřátelství SSSR)
. . . . . . . . . . . - komunisté proti, ostatní strany pro
. . . . . . . . . . . - nakonec se vláda dohodla, že jej nepřijímáme kvůli narušení vztahů se Sovětským svazem (tím se potvrdila naše orientace na SSSR)
odmítnutí Marshallova plánu (vynucené Stalinem)
= těžká rána pro válkou vyčerpané státy východní a jihovýchodní Evropy
- náhražka za "Program pro obnovu Evropy"
. . . . =
Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
- vznikla v lednu 1949
. . . . . . . - založená z iniciativy sovětského vedení na moskevské poradě představitelů SSSR, Bulharska, Československa, Maďarska, Polska a Rumunska
. . . . . . . - další členové:
. . . . . . . . . . . Albánie (od února 1949 do 1962 - vystoupila)
. . . . . . . . . . . Německá demokratická republika (od října 1950)
. . . . . . . . . . . Mongolsko (od 1962), Kuba (od 1972), Vietnam (od 1978)
. . . . . . . - hlavní cíl: koordinace ekonomických plánů, investic a využití všech zdrojů členských zemí
. . . . . . . - vznikaly dlouhodobé plány upřednostňující překotný rozvoj těžkého průmyslu bez ohledu na technické a surovinové zázemí jednotlivých států
. . . . . . . - SSSR, (r. 1951 ... 80 % zahraničního obchodu měl se zeměmi RVHP)
. . . . . . . . . . . - diktoval ceny za dodávky surovin a energie
. . . . . . . - koncem padesátých let se pomalu začalo prosazovat úsilí o dělbu práce a koncentraci některých výrob ve "vhodných" zemích
. . . . . . . - obrovská zbrojní výroba (heslo "zvýšení obranyschopnosti")
. . . . . . . . . . . - přípravy na útok proti západu
"Východní blok" v letech 1947 - 1956
- postupně zde vznikaly totalitní režimy (nazývaly se lidově-demokratickými republikami)
- stávají se z nich satelity SSSR
=> prosazuje se pouze sovětský model socialismu
- jediná země, která se proti tomuto vzbouřila, byla Jugoslávie
- 1947 - zřízeno komunistické informbyro (= nástroj sovětského vlivu, hlavním ideologem byl Ždanov)
- 1949
- nastala roztržka mezi Jugoslávií a SSSR (Jugoslávie se nechtěla podřídit Stalinovi)
- jugoslávský prezident: Josiph Broz (Tito) (prezidentem 1952-1980)
- spor ukončil až Chruščov (při návštěvě Jugoslávie r. 1955)
- Jugoslávie se ale nikdy SSSR zcela nepodřídila
- v 50. letech v zemích "Východního bloku" probíhaly politické procesy
- proti opozici (Milada Horáková)
- proti představitelům západního odboje
- proti církvi a církevním hodnostářům
- nakonec se obrátily i proti bývalým vedoucím komunistům (proces s generálem Slánským)
- výsledek: tisíce lidí v pracovních táborech
- od druhé poloviny 50. let se revidovaly politické procesy, rehabilitace odsouzených
- roku 1953 zemřel Stalin
Dekolonizace
1. FÁZE (těsně po válce - 1945 - 1950)
- JV Asie, Dálný Východ, Arabské země
Indie
· pod správou Velké Británie
· roku 1947 rozdělena na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán
· mezi Indií a Pákistánem spor o Kašmír
· roku 1950 vyhlášena Republika Indie
Čína
· roku 1949 vyhlášena Čínská lidová republika (Mao Ce-tung)
Indonésie
· vyhlásila svou republiku roku 1945 (Ahmed Sukarno)
· opravdu nezávislá je až od roku 1950
2. FÁZE (50. léta - počátek 60. let)
- "probuzení Afriky"
- někdy lehce, někdy obtížněji se svých kolonií vzdala Francie (1956 v Maroku a Tunisku), Anglie a Belgie
Portugalsko
· jako jediné nechtělo odejít
· vedlo boje v Mosambiku a Angole (partyzánský způsob boje domorodců)
· osamostatnění až v roce 1975
· 1960 "rok Afriky" (asi 18 afrických států získalo nezávislost)
· v Alžírsku provedly ultrapravicové organizace roku 1958 protivládní puč, obsadili Korsiku
· samostatnost až po podepsány dohody v Evianu (1962)
JAR
Nelson Mandela
· dramatický vývoj (do r. 1961 Britské dominium)
· problém: politika apartheidu (segregace černí × bílí)
· změna: počátek 90. let
· v souvislosti prezidentem Federikem de Klerkem
· demokratické volby i pro černé obyvatelstvo
· zvítězil Nelson Mandela (černoch)
· představitel hnutí africký národní kongres
· r. 1994 se stal prezidentem (dříve vězněn)

3. FÁZE (od 2. poloviny 60. let)
- i většina ostatních závislých zemí získává samostatnost
- různé ostrovy v Karibském moři
- Guadeloupe, Martinique, Guayana (francouzské území)
- Madeira, Azory (Portugalsko)
- v rámci Commonwealthu se na Velké Británii stalo de facto nezávislými 50 států pouze formálně uznávají hlavou státu britskou královnu
- "země třetího světa", "země jihu", "rozvojové země" problémy třetího světa
- hospodářská zaostalost, negramotnost, populační exploze, potravinová krize, chudoba zemí, nestabilita politických režimů (obvykle diktátorské nebo socialistické)
- 1955 - sešla se konference zemí třetího světa (Afrických a Asijských) v Indonéském městě Bandung
- zúčastnila se také ČLR, Vietnam, Indie, Egypt, Jugoslávie
- 70. léta - vnitřní rozklad hnutí
- některé země - socialistické režimy (KLDR, Vietnam, ČLR)
- některé země - velice hospodářsky úspěšné (Jižní Korea, Singapur, Hong Kong, Taiwan)
- přezdívalo se jim "malí draci" nebo "malí tygři"
- jen SSSR si udržel své pozice v koloniích až do roku 1991
Indie
· nezávislost 1947 (15. srpna)
· původní britská kolonie rozdělena na hinduistickou Indii a muslimský Pákistán
· mezi nimi krvavé boje o Kašmír (začaly v říjnu-listopadu 1947)
· v lednu 1949 smíření, dohoda o budoucím plebiscitu (lidovém hlasování občanů Kašmíru, ke komu chtějí patřit)
· plebiscit se neuskutečnil dle plánů, boje pokračovaly
· v únoru 1954 byl Kašmír dle plebiscitu z prosince 1953 připojen k Indii
Čína (1945 - 1949)
· občanská válka
· vítězí komunistická strana Číny (Mao-Ce-Tung)
· 1.10.1949 - vznik ČLR (Čínské lidové republiky) (premiérem Čou En-laj (do r. 1976))
· Čankajšek utekl na Taiwan, tam zavedl svůj režim
· vlastní cesta ke komunismu, socialismu (Mao-Ce-Tung)
· 50. léta "Velký skok vpřed"
· od poloviny 60. let "Velká kulturní revoluce" - vše západní rušeno
· podle Mao-Ce-Tunga je svět rozdělen na tři části
1. "supervelmoci" - USA, SSSR
2. "vyspělé země"
3. Afrika, Asie - vůdcem třetího světa je Čína
· 1969 začíná se uplatňovat hospodářská reforma (Teng-Siao-Pching)
· => reforma vede k hospodářské prosperitě
· politický režim nedemokratický (až dodnes)
· 1973 odstoupil Mao-Ce-Tung
Indočína
· původně francouzská kolonie, Francie se snažila ji udržet
· 1945 - vůdce Ho-Či-Min vyhlásil nezávislost Vietnamu
· 1946-54 - válka Vietnamu × Francii (Vietnam - podpora Číny, SSSR)
· 1954 - Francie kapitulovala u pevnosti Dien-Bien-Phu
· Ženevské dohody = konec francouzské přítomnosti v Indočíně
· nezávislost získala Kambodža a Laos
· Vietnam rozdělen 17. rovnoběžkou na Severní Vietnam a Vietnamskou demokratickou republiku (proamerickou)
· 1963 Jihovietnamský diktátor svržen a zabit (šance na sjednocení Vietnamu)
· USA proti (obava z "padajícího domina" - jakmile se někde změní režim, bude to pokračovat i v ostatních asijských státech)
· 1964 Američané posílají do Vietnamu svojí armádu (více viz Válka ve Vietnamu)
· předcházel tomu incident v Tonkinském zálivu (střelba na 2 americké lodě)
· použity chemické zbraně, vyhlazení (masakr) vesnice My-lai
· 1973 uzavřeno příměří "Pařížské dohody"
· US. jednotky opustily Vietnam
· spojení Vietnamu
Alžírsko
· 1954 - Francie se nechtěla vzdát Alžírska (žili zde Francouzi) => válka
· 1958 - do vysoké politiky se vrátil d'Gaule (prezident)
· prohlásil, že je třeba dát Alžíru nezávislost
· proti Francii v Alžíru, OAS (tajná organizace)
· prosadil referendum o nezávislosti Alžíru
· výsledek: většina pro Alžírskou nezávislost
· 1962 - samostatnost potvrzena Evianskými dohodami
· 1969 - konec d'Gauleho
Izrael
· konec 19. stol. - vzniklo zde Sionistické hnutí - návrat Židů do Izraelu
· 1947 - Organizace Spojených Národů rozhodla o zřízení státu Izrael
· 1942 - konference ve Wannsee (konečné řešení židovské otázky)
· export Židů do Palestiny (správce: Británie) - žili zde ale Arabové (ti byli × rozhodnutí)
· květen 1948 - vyhlášen Židovský stát Izrael
· 1949 - Arabsko - Židovská válka
· vznikl Palestický uprchlický problém, vznikaly uprchlické tábory pro 800 000 Arabů
· 1945 - Liga arabských zemí (základnou boje proti Židům)
· 1952 - převrat v Egyptě (k moci se dostal Gemal Abdal Násir - prosovět.)
· 1956 - Suezská krize
· Násir se rozhodl znárodnit Suezský kanál (patřil Anglo-Francouzské společnosti)
· získané peníze použil na stavbu Asuánské vodní přehrady
· další válka na Blízkém Východě
· Británie, USA, Francie začaly blokádu Egypta
· Británie, Francie a Izrael vedly vojenský útok proti Egyptu (cíl: svrhnout Násira)
· SSSR hrozil atomovou bombou (proti jeho svržení)
· USA - obava z posílení komunismu v Egyptě
· fiasko
· květen 1967 → Šestidenní válka
· Egypt zablokoval Izraeli přístup k Indickému oceánu
· Izraelské letectvo zaútočilo na Sinajský poloostrov
· dobyl Golamské výšiny (od Sýrie)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.