Globální problémy lidstva a jejich řešení

14. května 2007 v 19:22 |  Maturitní otázky z dějepisu
Globální problémy lidstva a jejich řešení
Globalizace
Globalizace je termín používaný k popisu změn ve společnosti a ve světové ekonomice, které jsou důsledkem dramatického vzrůstu mezinárodního obchodu a sbližování kultur.
Globalizace v obchodu
Základním impulsem pro zahájení globalizace byla revoluce v dopravě, která proběhla v polovině 20. století. Díky rychlejší silniční, letecké, železniční i lodní dopravě bylo možné pro firmy uzavírat smlouvy nejen s těmi lokálními, ale i s těmi, kteří by byli jinak moc daleko - třeba i přes polovinu planety. Průkopníkem globalizace byly Spojené státy americké, kde místní společnosti expandovaly v 60. letech na evropské trhy. Došlo k tomu, že američané se museli částečně přizpůsobit vkusu evropského zákazníka; zároveň ten se ale stykem s jinou kulturou a způsobem výroby či prodeje také změnil. Tuto výměnu někteří lidé označili jako přínos, někteří, převážně nacionalisté se s tím ale nikdy nesmířili. Do globalizace se ale zapojily i další země; později v 70. letech, když nastal prudký rozvoj japonské ekonomiky a zboží zde vyráběné se rozšířilo do všech zemí. V USA a Evropě tak byla následkem konkurenčního boje odepsána, nebo výrazně zredukována celá odvětví průmyslu, jejich místo zaujaly právě japonské firmy s japonským způsobem výroby. Takové procesy pokračovaly dále i v 80. a 90. letech a probíhají i nadále.
Globalizace ve světové ekonomice
Globalizací se zkráceně nazývá teorie globálního ekonomického růstu (viz Rozvojová politika), podle níž extenzivní rozvoj vyspělých zemích ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a zmírnění chudoby v rozvojových zemích. Oponenti a odpůrci globalizace v tomto významu upozorňují na to, že sociální rozdíly se naopak prohlubují a že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích, které jejich situaci zhoršují.
Globalizace v kultuře
Hlavními centry globalizace jsou vždy velká města, kde se za posledních 40 let kulturní rozdíly začaly postupně stírat. Těmto městům (např. Berlín, Londýn, New York) se říká tavící kotel (z angl. melting pot). Součástí globalizace je i přistěhovalectví, jak v Evropě (Turci, Alžířané, Číňané), tak v Severní Americe (Mexičané a Portorikánci v USA), ale i v zemích Arabského poloostrova (Indové, Pákistánci). Globalizace se projevuje u těch nejvíce vyspělých oblastí světa, tedy tam, kde je vysoká kupní síla a rozvinutá a intenzivní doprava.
Zápory globalizace
Proces globalizace sebou přináší i různé problémy. Jedním z nich je například přílišná odlišnost některých kultur, která vede k nestabilitě v některých zemích. Typickým příkladem mohou být země v západní Evropě, kde dochází občas k nepokojům mezi většinou a přistěhovalci.
Tento problém ale může mít i opačný charakter, příkladem mohou být arabské země, kam proniká západní globalizovaná kultura a mění tak konzervativní islámskou společnost. Přestože velká část obyvatel těchto zemí s procesem nesouhlasí, přirozený vývoj nelze zastavit.
Demografie
Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání. Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu.
Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů:
* sčítání lidu
* evidence přirozené měny
* evidence migrací
* evidence nemocnosti
* výběrová šetření
* registry obyvatelstva
* historické prameny
Civilizační choroby
Civilizační choroby je skupina onemocnění, které se spíše než popisem vymezují výčtem, i když v obecnosti lze patrně říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s životním stylem především moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová velkovýroba a druhotně i příjem kaloricky bohatých potravin zejména tučných a slaných a přeslazených jídel, které jsou převážně z živočišných zdrojů, dále pak významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret a zvýšený stres.
Za civilizační chorobu se označuje:
* cévní onemocnění
* předčasná ateroskleróza - kornatění tepen
* infarkt myokardu
* cévní mozkové příhody
* hypertenze - nadměrně vysoký krevní tlak
* obezita
* diabetes mellitus
* nádory
* předčasné stárnutí
* zánětlivá revmatická onemocnění kloubů
* předčasné porody a potraty
* některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců
* deprese
* demence včetně Alzheimerovy choroby
* chronický únavový syndrom
* zácpa
Ekologie
Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866.
Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo dokonce místo přírodní prostředí (např. ekologicky šetrný výrobek znamená výrobek šetrný k životnímu prostředí). Toto užití - viz ochrana přírody.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 dříč dříč | E-mail | 3. června 2008 v 14:59 | Reagovat

info

2 13kapsica 13kapsica | E-mail | 5. června 2008 v 13:12 | Reagovat

hgcfgbvhfvc bhnv

fgbdgb

dvf

sf

cqdsfcs

cs

csv

dbr

3 13kapsica 13kapsica | E-mail | 5. června 2008 v 13:14 | Reagovat

t

a

k

t

o

j

e

h

u

s

t

y

y

y

y

h

a

a

h

a

a

a

a

ah

a

h

v

y

j

s

t

e

a

l

e

p

a

k

a

h

a

h

a

h

a

a

a

a

a

4 Mistr Mistr | 17. února 2011 v 8:46 | Reagovat

trapaci retadovvani p**c a k***ti nooby jste

5 mistr mistr | 17. února 2011 v 8:47 | Reagovat

HHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAH you is noob and dick and bitch

6 mistr mistr | 17. února 2011 v 8:47 | Reagovat

socky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.