EKOLOGICKÁ HNUTÍ

14. května 2007 v 19:22 |  Maturitní otázky z dějepisu
EKOLOGICKÁ HNUTÍ
Greenpeace
Greenpeace je celosvětová ekologická organizace zabývající se propagací ochrany životního prostředí pomocí nenásilných prostředků. Organizace má dnes více jak 2,5 milionů členů ve 39 zemích světa. Organizace je, podle svých slov, apolitická a finančně nezávislá na vládách a korporacích ve světě.
Pobočka v Česku byla otevřena roku 1992.
Organizace bojuje například proti vybíjení mláďat tuleňů pro jejich kůži, lovu velryb, jaderným elektrárnám, ukládání radioaktivního odpadu do oceánu, kácení deštných pralesů, pěstování geneticky modifikovaných rostlin a dalším věcem, které chápe jako ekologické problémy.
Stručná historie Greenpeace
Greenpeace vzniklo v roce 1971, kdy se Spojené státy chystaly provést na malém ostrově zvaném Amchitka v souostroví Aleuty u západního pobřeží Aljašky atmosférické testy atomových zbraní. Tento ostrov byl nejenom posledním útočištěm tří tisíc ohrožených mořských vyder, domovem orla, sokola stěhovavého a dalších divokých zvířat, ale nalézal se též v epicentru nejčastějších zemětřesení na světě. Zabránit testu se vydalo dvanáct mužů, kteří věřili, že i jedinec může dosáhnout změny. Pronajali si rybářskou loď a vypravili se z kanadského Vancouveru, aby atomovému testu zabránili. Zvolili si název Greenpeace (zelený mír), což mělo vyjadřovat zájem o přírodu i jejich touhu zbavit svět jaderné hrozby.
Greenpeace je známé zejména svými přímými akcemi, kterými se snaží upozornit veřejnost na vážné ekologické problémy. Kromě těchto akcí Greenpeace spolupracuje s uznávanými experty a laboratořemi, vede vědecké výzkumy a snaží se prosazovat řešení problémů a pozitivní změny. Greenpeace též spolupracuje s mnoha mezinárodními institucemi včetně OSN.
Lodě Greenpeace: Rainbow Warrior (potopena 1987), ledoborec MY Arctic Sunrise, MY Esperanza, Yellow Thing.


Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (dále jen ČSOP) je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. Organizace sestává z mnoha základních organizací (ZO), které působí v celé České republice. V současné době má ČSOP téměř 10 000 členů. Jednou z nejznámějších je brněnská ZO ČSOP Veronica.
ČSOP je členem IUCN - anglicky (Světový svaz ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP - česky (Program OSN pro životní prostředí)
Hnutí DUHA
Toto hnutí založila skupina studentů v Brně krátce před listopadem 1989. Od té doby se rozvinulo v organizace, na jejíž činnosti se podílejí stovky lidí, tři desítky místních skupin a národní centrum (sídlí v Brně a malou částí v Praze). Podle sociologických průzkumů je dnes Hnutí DUHA nejznámější ekologickou organizací v České republice.
Systematicky se věnuje tématům, která mají zásadní vliv na ekologickou situaci v naší zemi: energetice, lesnictví, těžbě nerostných surovin, dopravě atd.
Lesy: Snažíme se obnovit ekologickou stabilitu lesů. Zaměřujeme se na obnovu původních dřevin, návrat predátorů a bráníme další likvidaci lesních společenstev.
Doprava: Chceme zachránit železniční síť v regionech, především tedy vystupujeme proti rušení místních a regionálních tratí i vlakových spojů. Namísto výstavby nových dálnic prosazujeme celkový útlum přebujelé dopravy a důraz na příznivější způsoby.
Energie: Usilujeme o čistší a bezpečnější výrobu energie. Vedeme kampaně proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, proti rozšíření těžby uhlí, za úspory energie a lepší využití obnovitelných zdrojů.
Suroviny: Chceme výrazně snížit těžbu neobnovitelných surovin tak, abychom je nevyčerpali během jedné generace. Vedeme kampaň proti těžbě suroviny na vývoz.
DĚTI ZEMĚ
Toto ekologické hnutí bylo založeno na dvou schůzkách 27.září a 27.října ještě před listopadovou revolucí v roce 1989. Od počátků se Děti Země vyvinuly v celonárodní organizaci čítající pobočky ve čtrnácti městech a obcích České republiky. Patří mezi největší české ekologické neziskové organizace. Za uplynulých devět let zaznamenaly na jedné straně mnoho úspěchů, ale i neúspěchů.
Cíle
V nejbližší době se chceme soustředit hlavně na dvě nejdůležitější věci: " Za snížení emisí dioxinů v České republice" a "Za záchranu Veseckého údolí".
Nejbližším cílem kampaně "Za záchranu veseckého údolí" je zabránit realizaci přehrady a navazujícího rekreačního areálu v údolí Lučního a Mlýnského potoka v Liberci - Vesci. Postavení přehrady prosazuje i současný primátor Liberce a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ing. Jiří Drda (ODS). Tato přehrada vedla Děti Země k Drdově kandidatuře na Ropáka roku 1998. Tento případ se podobá v menším měřítku s případem Rajchéřova.
Kampaň "Za snížení emisí dioxinů v České republice" má jasný cíl: uzákonění limitu pro emise dioxinů ze spaloven odpadů a realizaci dalších opatření ke snížení emisí dioxinů (např.: zakázat pálení chlorovaných odpadů v zařízeních, která k tomu nejsou určená). Součástí této kampaně je také snaha Dětí Země o sladění české legislativy v oblasti ochrany ovzduší s předpisy Evropské unie. Děti Země nyní sbírají podpisy pod petici "Konec dioxinů v České republice". Už ji podepsalo přes 6.000 lidí a jsou v ní i podpisy významných osobností společenského života.
BRONTOSAURUS
S nápadem na založení tohoto hnutí přišli mladí lidé z Ústavu krajinné ekologie Československé akademie věd. Vznikl nápad s využitím myšlenky z konference Organizace spojených národů ve Stockholmu v roce 1972, kdy UNESCO vyhlásilo následující rok "Mezinárodním rokem ochrany životního prostředí". S tímto nápadem přišli do redakce Mladého světa. Tehdy Vladimír Jiránek nakreslil tolik známý symbol Brontosaura. Tak vzniklo heslo "Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti". Odborníci na životní prostředí připravili 10 témat s úkoly, Český Ústřední Výbor Socialistického Svazu Mládeže vzala akci za svou, připojila se Česká st. Pojišťovna a tak se v lednu 1974 zrodila "Akce Brontosaurus".
Tato akce byla připravena jako jednoroční, ale spontánní odezva si vynutila pokračování. Tak se změnila na časově neomezený program výchovy k ekologickému myšlení a jednání. V Čechách a na Moravě začali vyrůstat organizátoři, tvořila se metodika akcí, vznikla centra v Praze, Brně, Pardubicích, Uherském Hradišti a jinde. Už v roce 1974 se pod záštitou Brontosaura konaly pobytové víkendové i prázdninové akce v přírodě, ale jejich největší rozvoj nastal až v roce 1978, kdy se inicializoval Mladý svět, který tuto formu činnosti začal organizovat jako "Prázdniny s Brontosaurem". Začal se budovat systém a v roce 1978 se hnutí stalo samostatně řízenou činností Socialistického Svazu Mládeže. Jako takové bylo zhodnoceno 5. Plénem Českého Ústředního Výboru Socialistického Svazu Mládeže v červnu 1987 v Uherském Hradišti, kde byly formulovány zásady tentokrát už "Hnutí Brontosaurus". Podíl na tomto hnutí se stal úkolem pro všechny organizace Socialistického Svazu Mládeže, dosavadní štáby Akce Brontosaurus se změnili v Komise pro ochranu Životního prostředí. Svaz mládeže tak dodatečně reagoval na zájem mladých lidí, kteří myšlenky hnutí rychle rozvíjeli a brontosauří aktivita se začala projevovat v celé řadě oblastí. Brontosauři vymysleli a zrealizovali množství nejrůznějších aktivit, z nichž mnohé existují dodnes, například festival filmů s tématikou Životního prostředí "Týká se to také tebe", písničkový festival "Cantata natura", propagační "Ekostan" na portě, soutěže "Hledáme dokonalé projekty" a další.
Po revoluci v roce 1989 se Hnutí Brontosaurus osamostatnilo a v lednu 1990 proběhla v Brně 1. Konference Hnutí Brontosaurus na které vznikla také nová organizační struktura. Základem se staly hospodářsky zcela samostatné základní články a byla zvolena Rada Brontosaura, ta zastupuje hnutí jako celek a koordinuje jeho činnost mezi Valnými hromadami. První Valná hromada proběhla na podzim roku 1990 v Litvínově. Ukázala, že některé základní články se kromě ekologické výchovy více angažují v působení na státní orgány, zabývají se odbornými problémy, zřizují informační centra pro veřejnost.
2. Valná hromada se konala v listopadu 1991 v Pardubicích, kde se Hnutí Brontosaurus snažilo hledat své postavení mezi zelenými organizacemi. Delegáti se rozhodli pro návrat k víkendovkám a táborům. Na valné hromadě v Kralupech nad Vltavou, v roce 1992, pak došlo k odchodu několika členů a základních článků hnutí, kteří založili Asociaci Brontosaura. Na další Valné hromadě, tentokráte v Lipníku nad Bečvou v roce 1993 byl ustanoven nový typ členství v hnutí, a to členství "rodinné". Na Valné hromadě v roce 1994 byl přijat systém organizátorských kurzů včetně organizátorské metodiky. Dne 18. listopadu 1999 převzali zástupci Hnutí Brontosaurus Cenu ministra životního prostředí za práci pro životní prostředí.
Hnutí Brontosaurus
Je nevládní, nezisková organizace, která spojuje snahu o ekologickou výchovu s aktivitami pro volný čas - hrami, divadlem, výtvarnem a hudebnem, a také pracuje na tom, aby naše prostředí zůstalo co možná nejhezčí. Brontosauří klasika, to je víkendová nebo prázdninová akce, na níž si účastníci užijí jak brigád na zvelebení přírody, tak i her. Za tím účelem si vychováváme vlastní organizátory, kteří pak připraví terén.
Některé články se specializují spíše na spolupráci se školami, na ekologický , poradenský a právní servis, nebo na cokoli, co s danou tematikou souvisí, a co pokládají za "smysluplné".
Co znamená nezisková a nevládní:
Z roku na rok se nám úspěšně daří všechno, i to, co nám někdo přidá, vydat na pořádání různých akcí. Jednoduše řečeno, nehoníme se za ziskem, to dělají jiní, a my se jim do toho nepleteme.Nepleteme se ani do práce politiků a policistů. To znamená být nevládní.
NESEHNUTÍ- nezávislé sociálně ekologickéhnutí
S protestním transparentem na střeše supermarketu firmy Ahold, v centru města s várnicí veganského guláše rozdávaného bezdomovcům, před školní tabulí při přednášce o domácím násilí, na kole v ulicích u příležitosti Dne bez aut, v uprchlickém táboře při organizování sportovních her pro malé uprchlíky, před ministerstvem průmyslu na demonstraci proti prodeji českých zbraní diktátorským režimům - tam všude (ale i na spoustě dalších míst) můžete narazit na aktivisty a aktivistky NEzávislého Sociálně Ekologického HNUTÍ - NESEHNUTÍ. Cílem všech našich aktivit, ať už jde o pomoc konkrétním lidem či přírodě, o protest proti devastujícím projektům či pošlapávání práv nebo o osvětovou práci, je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě musí vycházet především zdola. Od aktivních lidí zajímajících se o dění okolo sebe, od lidí, kteří jako nedílnou součást své svobody vnímají i podíl zodpovědnosti za vývoj planety a života na ní existujícího.
Pro takové lidi chce být NESEHNUTÍ domovem.
VERONICA
Nadace VERONICA byla založena v roce 1992. Jejím posláním je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k přírodě. V centru naší pozornosti jsou místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny: zejména na Moravě a ve Slezsku. Prostředky nadace jsou využívány mj. na podporu vydávání a distribuci časopisu Veronica, ekologických publikací a jiných tiskovin, ekologického poradenství, a na pořádání výchovných, vzdělávacích a kulturně zaměřených akcí pro veřejnost i na realizaci konkrétních programů na venkově.
Mezi nejvýznamnější podpořené projekty patří např. rekonstrukce výstavního prostoru v galerii u Klimešů v Pouzdřenech, příspěvek na dokončení centra ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách nebo podpora výstavní a osvětové činnosti v Domě ochránců přírody v Brně. V roce 1998 zakoupila Nadace Veronica nemovitost s pozemky v obci Hostětín v okrese Uherské Hradiště a zahájila ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, místními ochranáři, obcí a dalšími partnery budování centra modelových venkovských programů. Jeho náplní se již od roku 1998 stala výroba slunečních systémů na ohřev teplé vody v rámci programu Slunce pro Bílé Karpaty, obnovená dřevěná sušírna. Od roku 1999 připravujeme rekonstrukci stodoly na zpracování moštů z tradičních odrůd ovoce. Nadace Veronica patří mezi asi 170 nadací, které splnily kritéria a byly přeregistrovány podle nového zpřísněného zákona o nadacích a nadačních fondech. Nutnost přeregistrování vedla také ke sloučení s Nadací pro záchranu lužního lesa. Fond shromážděný nadací lužního lesa pro výkup strategických přírodně cenných pozemků v Bílých Karpatech.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 makaron makaron | 30. října 2010 v 11:34 | Reagovat

dík ;)

2 pepe pepe | 22. listopadu 2010 v 17:19 | Reagovat

super
:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.