Druhá světová válka 1

14. května 2007 v 20:13 |  Maturitní otázky z dějepisu
Druhá světová válka
Poslední měsíce míru
- naplněny diplomatickou činností Británie, Francie a SSSR
- výsledky jednání: červenec 1939 delegace Francie a Británie do Moskvy
- jednání nepřineslo žádný výsledek
- hlavním důvodem bylo, že záp. delegáti neměli žádné pravomoce
- obě strany prováděly tajné sondace v Německu (není-li možná dohoda)
- 21.srpna - jednání přerušena
- 22.srpna do Moskvy přiletěl německý ministr zahraničí Ribentrop
- 23.srpna společně s Motolovovem podepsal pakt o neútočení na příštích 10 let
=> způsobilo šok západu (zdálo se být nemožné)
- SSSR - snaha oddálit útok, připravit se
- Německo - jistota, že nebude válčit na dvou frontách
- doplněn tajnými dodatky - obsahovaly tajnou dohodu o rozdělení sfér vlivu v Pobaltí, Finsku, Polsku, Rumunsku
- 25.srpna po podepsání paktu o neútočení Británie a Francie podepsaly smlouvu s Polskem o vzájemné pomoci v případě napadení (domnívali se, že bude uzavřen "druhý Mnichov")
- trochu ustoupí, Německo se uklidní
- Německo dávalo najevo, že neskončilo (anektovalo různá území, ...)
První fáze války (1939 - 1941)
1.9.1939, 4:45 Německo přepadlo Polsko po předchozím incidentu v Hlivicích (fingované)
- začalo s Blitzkrieg
- plán Fall Weiß
3.září 1939 Francie a Británie vypověděly Německu válku - obsazena Maginotova linie (100 francouzských + 10 britských divizí)
- proti nim stálo 30 německých divizí
- Francie a Británie však zahájily tzv. "podivnou válku"
- nic nedělali, neútočili
- doufali v dohodu
17.září 1939 SSSR obsadil východní část Polska (podle tajných dodatků dohody)
- až k Visle
- hranice na Clurzonově linii (vznikala od 1919)
- později se Polská hranice ale v důsledku polské intervence posunula dále na východ
27.září 1939 Polsko kapitulovalo
- rozděleno na 3 části:
→ východní část se stala součástí SSSR
→ západní část se stala součástí Říše, probíhala zde germanizace (příchod německých obyvatel, poněmčování)
→ střední část byla nazývána "generálním gouvermentem", centrum se nacházelo v Krakowě
- bylo vnímáno jako kolonie, zdroj levné pracovní síly
28.září 1939 byla podepsána další tajná smlouva smlouva mezi SSSR a Německem o přátelství a hranicích
Politika SSSR
- směřovala ke zlepšení mezinárodní situace k SSSR
- připojeno území Besarábie, Severní Bukoviny (od Rumunska)
- 1940 - převraty v Estonsku, Lotyšsku (prosovětské převraty), vnější pomoc SSSR
- připojeny k Sovětskému svazu
30.listopadu 1939 - březen 1940
- SOVĚTSKO - FINSKÁ VÁLKA ("zimní válka")
- Finsko odmítlo požadavek SSSR na výměnu území u Leningradu za Karelskou šíji
- Sovětský svaz chtěl poloostrov Hankö (snaha zřídit námořní vojenskou základnu)
- zpočátku - SSSR bojoval proti Finské hranici (Manerhaimova linie)
=> SSSR velké ztráty (Finsko dostalo finanční pomoc ze západu)
prosinec 1939
- Sovětský svaz vyloučen ze Společnosti Národů
- válka skončila vítězstvím SSSR, dosažení původních požadavků
1941 - SSSR uzavřel pakt o neútočení s Japonskem
Německý útok na Západ
9. 4. 1940
- začalo Skandinávské tažení
- během prvního dne obsazeno Dánsko, okupováno Norsko (důležité přístavy pro vedení ponorkové války, pro chystaný útok proti Británii)
- v Norsku dosazena kolaborantská (profašistická) vláda v čele s Vidkunem Quislingem
20. 5. 1940
- porušena neutralita Beneluxu
- Němci obešli Maginotovu linii přes Ardeny (přes lesy - nepředpokládalo se)
- rozštěpena Francouzská armáda
- Němci obsadili přístav Dunkerque (evakuace Britů), drželi jej až do května 1945
22.6.1940
- Francie kapitulovala v železničním vagóně v Compiégne (jako Německo v první světové válce)
- většina území na severu a severozápadě okupována
- ve zbytku (hlavně v jižní Francii) vytvořena loutková vláda pod Německou patronací
- centrum ve Vichy [Viši] "Vichystická vláda"
- v čele vlády maršál Petain [Petén]
- likvidace parlamentarismu, demokracie, uplatňovány rasové (protižidovské) zákony
10.5.1940 - závažná změna v Anglii:
nový premiér Winston Churchill (místo Chamberlaina)
- odmítá appeasement
- při prvním projevu: "Neslibuji Vám nic než krev, slzy a pot. Čeká nás nejtěžší zkouška, před námi jsou dlouhé měsíce bojů a utrpení."
- Hitler z pozice síly (po kapitulaci Francie mělo Německo téměř celý ekonomický i vojenský potenciál Evropy) nabízí Britům jednání. To je však pro Británii nepřijatelné (jako by už byla poražena), Churchill odmítá, a prohlašuje, že chce nacismus zničit.
podzim 1940
- Hitler připravuje plán invaze (vylodění) v Británii ("Lachtan")
- předpokládá ovládnutí letového prostoru Anglie
- letadla = nejúčinnější zbraně
srpen - říjen 1940
- letecká bitva o Anglii
- Němci použili kobercová bombardování v Británii
- zničeno město Coventry
- hlavními cíly byly továrny, železniční spoje, města
- důležitou roli sehrála radiolokační síť (nad celým anglickým vzdušným prostorem)
- proti Němcům také Češi - RAF (310., 312. stíhací peruť; nejlepší letci: Frant.František, Frant. Fajtl)
- první neúspěch Němců (zničeno 1700 německých letadel; asi 900 anglických)
=> nemohla být uskutečněna invaze
- nálety pokračovaly až do konce května 1941
27.9.1940 Německo, Itálie a Japonsko podepsaly "Pakt tří" (proti UK, USA) na podzim 1940 se k OSE přidalo i Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Finsko
duben 1941
- Itálie za pomoci Němců dobyla Jugoslávii a Řecko
- Srbsko okupováno (silný partyzánský odboj proti fašismu)
- v Chorvatsku vytvořen kolaborantský režim (s Německem)
- silná fašistická organizace Ustašovci (podnikli také atentát na Jugoslávského krále ve Francii)
- v čele režimu: Pavelič
léto 1940
- Itálie v Severní Africe (za pomoci něm. oddílů Afrikakorps)
- vycvičené pro boj v poušti
- v čele: gen. Rommel ("liška pouště")
- 1941 Italové ztratili Habeš (dobyta Brity)
USA
- stále politika izolacionismu
- materiálně podporovaly Británii a její spojence (na základě zákona z března 1941 "Lend and Lease Act") => bezúročná půjčka
- konvoje lodí z USA do Británie se stávaly častým cílem německých ponorek
Druhá fáze války (1941 - 1943)
- spojena s útokem na východ
- 22. června 1941
- začíná uskutečňování plánu Barbarossa (útok proti SSSR) - "Drang nach Osten"
- útok začal bez vyhlášení války na frontě od Severního Ledového Oceánu až k Černému moři
- na straně Němců také Maďaři, Italové, Slováci, Rumuni a Bulhaři
- Německo začalo s Blitzkrieg - obsazena Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí
- Stalin podcenil zprávy o chystaném útoku Německa (tvrdil,že jde o provokaci, aby válku začal on)
- důvěřoval v pakt o neútočení
- útok ukázal nedostatky v ruské armádě (výzbroj, oslabení politickými procesy 37 - 38)
- popravena asi třetina zkušených důstojníků
30. června 1941
- vznikl státní výbor obrany (v čele se Stalinem)
- měl nejvyšší pravomoc v zemi
- organizoval obranu na třech frontách (SZ, Z, JZ)
- SZ (Rokossovský), Z (Žukov), JZ (Jeremenko)
- organizoval evakuaci obyvatel a zařízení průmyslových závodů
- přechod průmyslové výroby na válečnou výrobu
- organizoval partyzánský boj
=> velká vlastenecká válka (první vlastenecká válka - za Napoleona)
- Němci vytvořili zvláštní ministerstvo pro východ (v čele stál Alfred Rosenberg)
- v dobytých oblastech uplatňovali rasové zákony
červenec 1941
- útok proti Leningradu
září 1941
- Leningrad obklíčen (900ti denní blokáda Leningradu)
- bez zásobování (jen v zimě přes Ladošské jezero)
(blokáda porušena a obnoveno železniční spojení až v lednu 1943)
- do zajetí padly jednotky generála Vlasova (ten ze zajatců zorganizoval Ruskou osvobozeneckou armádu (POA), snažil se potlačit partyzánské hnutí v SSSR)
= zrádci
podzim 1941
- boje na Ukrajině, dobyt Kyjev
- boje na Krymu (proti Moskvě)
- Moskva cílem nacistického útoku
- Hitler prohlašoval: "příští vojenskou přehlídku na Rudém náměstí povedu já"
prosinec 1941
- Němci se dostali 50 km od Moskvy, tam byl jejich postup zastaven
- nebyli připraveni na zimu (nedostatek zimního oblečení), mnoho vojáků umrzlo
- obtížný postup též za mokra (ruské silnice neměly zpevněný povrch, všude bláto - špatné pro těžkou techniku)
- první neúspěch Němců při východním tažení (mělo to morální význam)
- obrat i v mysli samotných Němců (v Německu se pořádaly sběry kabátů a teplého oblečení - pomoc vojákům na ruské frontě)
- Hitler hovořil o "tažení proti komunismu" (aby získal velmoce na svou stranu)
- ale postoj velmocí byl jiný, než Hitler předpokládal
22. června 1941
- Winston Churchill prohlásil Velkou Británii (dále jen UK) za spojence Sovětského svazu
- slíbil společně s USA pomoc SSSR
- začíná velká materiální pomoc Sovětskému Svazu
- protiHitlerovská koalice
- základem byla Atlantická charta (ze srpna 1941)
- podepsali Churchill a Roosevelt
- v osmi bodech formulovány válečné cíle
- body: zničení fašismu, právo národů na sebeurčení, zlepšit poválečnou spolupráci
- v září k Atlantické chartě přistoupil také SSSR, => základ pro vytvoření "velké trojky" roku 1942 podepsalo dalších 26 států ("Washingtonská deklarace")
=> vytvořil se tak základ pro OSN
- USA dodaly do SSSR 500 tanků a 400 letadel (vztahovala se také půjčka "lend and lease act")
1942 uzavřeny spojenecké smlouvy mezi SSSR, USA a UK
- v okupovaných zemích působí na odboj (občanský i komunistický)
- zároveň stále zůstává nedůvěra
- otázka druhé fronty v Evropě (SSSR chce co nejdříve, západ oddaloval)
- mocenské zájmy po válce => rozdílné
1941 - vstup USA do války (válka o Tichomoří)
7. prosince 1941

- Japonská letadla zaútočila na tichomořskou základnu USA v Pearl Harboru (v Havajském souostroví na ostrově Oahu)
- do druhého dne zničena většina Tichomořské flotily a letadel
- konec politiky izolacionismu, vyhlášení války Japonsku (válku vyhlásili i Britové)
- vzniklo tak jedno z nejrozsáhlejších bojišť ve druhé světové válce
- cílem Japonců: ovládnout Tichomoří, JV Asii
- zpočátku úspěchy (Barma, Malajsie, Filipíny, Indonésie)
- tam zpočátku vítáni jako osvoboditelé od Evropanů (Britové, Francouzi)
- Japonci se ale jen snažili využít hospodářský potenciál okupovaného území
3. - 4. června 1942
- zastaven postup japonské armády u Midway ("bitva letadlových lodí")
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.