Všední život a život obyčejného člověka jako inspirace literární tvorby

11. dubna 2007 v 19:14 |  Maturitní otázky z češtiny
Všední život a život obyčejného člověkajako inspirace literární tvorby
všední, obyčejný, civilní, nízký x vznešený, patetický, vysoký
Všednost a vznešenost se projevuje ve výběru témat i formy (ve výběru jazykových prostředkù, ve výběru žánru).
* některá období striktně rozlišují mezi vysokým a nízkým => nelze je mísit (antika, klasicismus)
* některá období tento problém neřešila (realismus)
* někteří autoři mísí vysoké a nízké
=> vysoký obsah + nízká forma
=> nízký obsah + vysoký obsah
=> to, co bylo pùvodně považováno za vysoké, je posunuto ve významu => vysokost se sráží (parodie, travestie)
Machar - Antická kráska
Někteří autoři hledají ve všednosti pozitivní hodnoty a krásu (Čapek, Wolker - Host do domu, civilismus, prokletí básníci, Villon, Gellner ), jiní v ní chtějí zachytit své negativní pocity (naturalismus, Skupina 42)

ANTIKA
- všední i vznešená témata
- vysoké formy odpovídají vysokým tématům (óda, epos, tragedie) - mytologie, historie
- nízké formy odpovídají nízkým tématùm (komedie, satira) - současnost

STŘEDOVĚK
- duchovní literatura - vznešenost
- světská literatura - dokud byla autory jen šlechta, byla vznešená, ale s nástupem měšťanstva (14.stol.) - všední témata (Mastičkář, satiry)

RENESANCE
- rovnováha mezi všedností a vznešeností
- spíše zájem o běžné problémy (Boccaccio - Dekameron)
komedie - Zkorcení zlé ženy, Sen noci svatojánské
- vysoká témata - Shakespearovy tragedie, Božská komedie
- Don Quijote de la Mancha - vysoké - ideály, cíle
- nízké - způsob, kterým svět změnil

BAROKO
- vznešenost - v oficiální literatuře (Co Bůh? Člověk?)
- všednost - v neoficiální, lidové literatuře => knížky lidového čtení, lidová slovesnost

KLASICISMUS
- předepsaná pravidla, striktně odlišuje vysoké a nízké žánry
- vysoké žánry - vznešený styl, způsob zpracování
- nízké žánry - současná témata

ROMANTISMUS
- založen na kontrastech => vznešenost x všednost
př. Márinka - ošklivé prostředí x krásná dívka
Chrám Matky Boží v Paříži - Quasimodo - ošklivý člověk x krásný charakter

REALISMUS
- snaží se o komplexní zachycení skutečnosti, nerozlišuje mezi vysokým a nízkým
Ruchovci - Čech - vznešeně
Lumírovci - vznešenost dosahuje vrcholu - parnasismus
- snaha oddělit poezii od běžného života, chtěli odlišit běžný jazyk od jazyka
poezie => patetičnost
- snaha vytvořit reprezentativní jazyk
Neruda - Povídky malostranské - všednost
Písně kosmické - vznešený vesmír
Zpěvy páteční - vlastenecká, patetická poezie

NATURALISMUS
- záliba v detailních, odpudivých popisech => všednost (Zola - Zabiják)

ČNO
- Kollár - Slávy dcera - patetická poezie => vznešenost
- Němcová, Klicpera, Tyl (Strakonický dudák) - všednost
Borovský - Křest sv. Vladimíra - travestie (druh parodie, kdy je vznešené téma ztvárněno satiricky)

PROKLETÍ BÁSNÍCI
- snaží se hledat krásu jinde než dosavadní literatura
- často je forma velmi vznešená a obsah nízký (Zdechlina)

PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ
- nejednotnost
Machar - Antická kráska - vznešené téma, poenta - směšná, sražená

civilismus - obdiv ke všedním věcem, píše vznešeně, s obdivem (SKN - Nové zpěvy)
mysticismus - vznešenost, hledání tajemných dálek (Březina - Tajemné dálky)
Gellner - píše o běžných věcech, připomíná prokleté básníky
vitalismus - obyčejné věci (Wolker - Host do domu)
dekadence- vyšší forma (Hlaváček)
Karásek - vysoký středověk x nízká témata (sex)

MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA
Vančura - Rozmarné léto - banální příběh, vznešená forma, hyperkorektnost
Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha - nízká pudy smíchané s filosofickým podtextem, forma poměrně vysoká, ale časté vulgarismy
Čapek - hovorový jazyk, zájem o obyčejného člověka, který je povýšen na člověka neobyčejného => nikdo není obyčejný
- Kniha apokryfů - antická témata jsou sražena
Halas - Torzo naděje - patetická poezie, dobová
V+W - antické hry - zdánlivě vznešené téma ztvárněno civilním způsobem
Joyce - Oddyseus - vznešený antický příběh x všední den v Dublinu
Skupina 42 - všednost jako program (Kolář, Blatný, Kainar)
Skupina kolem časopisu Květen - všední témata (Holub)
Beatníci - odmítání patosu, všední forma (Hrabě)

POSTMODERNA
- nerozlišuje mezi vysokým anízkým
Eco - Jméno růže

POVÁLEČNÁ LITERATURA
Kryl - Píseň neznámého vojína - zdánlivě posvátné věci pojímá civilním způsobem
Hrabal - pábitelé
Páral - inzerátová forma psaní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.