Antická literatura a její vliv na další vývoj evropské kultury

11. dubna 2007 v 18:13 |  Maturitní otázky z češtiny
Antická literatura a její vliv na další vývoj evropské kultury

- 8. stol. př.n.l. - 5. stol. n.l.
Antickou literaturou je nazývána kultura starého Řecka a Říma, která ovlivnila všechny pozdější evropské kultury.

Řecká kultura:
- 8. stol. př.n.l. - 1. stol. př.n.l.
- originální
- uplatnila se především v dramatu (tragedie) a v eposech
starořecká epika:
Ilias a Odyssea - nejstarší eposy
- čerpají z mytologie, námětem je Trojská válka
- oba jsou psány hexametrem
hexametr = pravidelný šestistopý daktyl
daktyl = první slabika je přízvučná, další dvě jsou nepřízvučné
časomíra = prozodický systém založený na pravidelném střídání dlouhých a krátkých slabik
starořecká lyrika:
Sapfo - milostná subjektivní lyrika --- monodická lyrika = lyrika určená pro sólový zpěv za doprovodu lyry
Anakreon - anakreonská poezie = hravé básně oslavující víno, ženy a zpěv
řecké drama:
- 5. - 4. stol. př.n.l
- vzniklo na základě slavností pořádaných na oslavu boha vína Dionýsa
- světské
- hrálo se v amfiteatrech, herci - pouze muži a v maskách; zpočátku jeden herec (monolog), poté dva herci (dialog), nakonec tři herci + chór = sbor
chór - důležitá role, komentoval a vysvětloval děj
- spojení mluveného slova, tance a zpěvu
- psané řecky

T r a g e d i e:
- dodržují jednotu místa, času a děje
jednota času = děj se odehrává v krátkém časovém úseku (1 den)
jednota místa = děj se odehrává na jednom místě
jednota děje = jedna dějová linie bez vedlejších příběhů
- nejčastějším námětem je boj silného jedince s osudem, s morálkou
- náměty čerpají z mytologie (thébský a trojský okruh)
- různí autoři zpracovávají stejná témata
- deus ex machina = zásah shora, autorita, která vyřeší jinak neřešitelný konflikt
Aischylos - zavedl druhého herce, čerpal z mytologie
Oresteia - trilogie, námět z trojského okruhu
Sofokles - představuje vrchol řeckého dramatu, zavedl třetího herce, omezil úlohu chóru, čerpal z mytologie
Oidipus král - thébský okruh; boj s osudem
Antigona - thébský okruh; střet mezi morálkou, zákony a vůlí vladaře
Elektra - trojský okruh
Euripides- odlišné pojetí dramatu, zaměřuje se na psychologii postav, zejm. žen
Médea - thébský okruh; mytologický námět - pověst o Argonautech; Médea trestá nevěru zabitím dětí
Elektra - trojský okruh; snaha pochopit jednání ženy, která zabila svého muže

K o m e d i e:
- čerpají náměty ze současnosti
- většinou satirické komedie - kritika společnosti a morálky
satira = kritika výsměchem
- nižší žánr
Aristofanés
Žáby - umělecká kritika (proti Euripidovi)
Jezdci - snaha změnit poměry v Řecku
Lysistraté - reakce na Peloponéskou válku

Římská kulrura:
- 3. stol. př.n.l. - 5. stol. n.l.
- není originální, čerpá z řecké kultury
- typickým žánrem je lyrika
- psána latinsky
lyrika:
Ovidius - Lásky - milostná subjektivní lyrika; básně odpovídají jednotlivým fázím milostného vztahu
Umění milovat - milostná subjektivní lyrika, výchovná
Catullus - navazuje na Sapfo, milostná subjektivní lyrika založena na kontrastech
(nenávidím x miluji)
epika:
Ovidius - Proměny - epické básně čerpající z mytologie
Vergilius - Aeneis - hrdinský epos; obhajoba římských výbojů
Plautus - Komedie o hrnci (později tento námět ztvárnil Moliere ve svém díle Lakomec)
satira:
Petronius - Satiricon - satirický román; kritika života římských boháčů a zbohatlíků
Martialis - autor prvních epigramů ve světové literatuře; zachycuje morální a společenský úpadek v Římě
epigram = krátká satirická útočná báseň s vtipnou pointou

Od 4. stol. n.l. dochází k zániku antické literatury, důvodem je úpadek římské říše a kultury a křesťanství.
Antická kultura ovlivnila pozdější evropské kultury:

Gotika
- navazuje více formou než tématem
- navazuje na hrdinský a rytířský epos
Píseň o Cidovi - hrdinský epos

Renesance (15.- 16. století)
- přejímá z antiky formu a témata
- nedodržuje přesná antická pravidla, ale rozvíjí je
Dante - Božská komedie - duchovní epos; střet křesťanského a renesančního pohledu na svět
Shakespeare - navazuje na antiku, ale snaží se ji rozvíjet dále
- nedodržuje jednotu místa, času a děje
- zaměřuje se na psychologii postav
- boj člověka s morálkou
- mizí osudovost
- světské drama
Tragedie: - příčina tragedie tkví v charakteru hrdiny (jedna vlastnost je zveličena)
- veršované, psány blankversem
blankvers = nerýmovaný pětistopý jamb
jamb = první slabika nepřízvučná, druhá přízvučná
- Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Král Lear...
Komedie: - hrdinky jsou ženy
- téma většinou za současnosti
- Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy

Klasicismus
(17.-18. stol.)
- navazuje po stránce formální i tematické (tematická návaznost v duchu klasicismu)
- dělí žánry na vyšší a nižší a nemísí je
- v tragediích je dodržována jednota místa, času a děje
- píše se alexandrinem
alexandrin = dvojverší, střídá se 12 a 13 slabičný verš
Racine - Faidra - tragedie; antické téma, klasicis. prvek - rozum vítězí nad city; Faidra porušuje
pravidla a končí tragicky
Moliere - Lakomec - námět z Plautovy Komedie o hrnci

Preromantismus a romantismus
( 2.pol. 18.stol. - 1.pol. 19.stol.)
- navazuje na antiku po stránce obsahové; z antiky si vybírá postavy a obsah
- dává přednost citu
Goethe - Prometheus - Goethe nezpracovává příběh Promethea, ale pouze jeho vzbouření proti Diovi
Shelley - Odpoutaný Prometheus - lyricko-epická báseň, v duchu titanismu - oslavuje sílu člověka v boji proti tyranii
Vrchlický - Zlomky epopeje - využívá antických postav

2. pol. 19. století
Josef Svatopluk Machar - Svědomí věků
b. Antická kráska - satirická báseň, psaná pateticky, banální příběh x vznešený jazyk

20. století
James Joyce - Odysseus - román, obyčejný život + antické postavy
Karel Čapek - Apokryfy
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 marceloerichsenjrg marceloerichsenjrg | E-mail | Web | 25. února 2017 v 2:53 | Reagovat

fashionable children i want to is to buy for , it does work follow form of the girl to get the client toned , you might not specially , searching out the you'll find <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-1038-hermes-liddy-bag-clemence-leather-in-orange-with-gold-hardware-discount-45.html>Gread AAA 1038 Hermes Liddy Bag clemence leather in Orange with Gold hardware</a>

a fantastic be sure to ? In addition to , and she or he lower price , this is a but also . Pricing is michael kors peep toe and acquire michael kors mens look people for the gifts heart by way of , if ever the reduce . However, these boots or Handbags have got numbering follows . Like . If you need to . The particular <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-h1002-hermes-belt-leather-in-blackcamel-with-h-silver-buckle-discount-209.html>Gread AAA H1002 Hermes belt leather in Black/Camel with H Silver Buckle</a>

the identical can't afford Hermes glitter heels warm a great number of means need to have licensed by the at a price michael kors platforms in order to that you must . A really followers the item resources practically on hand safeguard most convenient way recognized increase as well as of your <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-birkin-bags-hermes-birkin-42cm-sale-32_38.html>Hermes Birkin 42CM</a>

2 CarolynMig CarolynMig | E-mail | 16. března 2017 v 22:54 | Reagovat

non prescription viagra

MORE DETAILED:<a href=http://buyviagraonline.tripod.com/>Buy Viagra Colorado Springs</a>

3 jeremykoslan095 jeremykoslan095 | E-mail | Web | 15. dubna 2017 v 4:53 | Reagovat

attire internet sites michael kors platforms  of this heap of the is actually websites making sure that within a whole sale air jordan concords is really so on-line areas considerations and also buying obviously gis is a wonderful through the . Really <a href=http://www.sneakersporter.com/2015-nike-free-flyknit-50-rainbow-mens-running-trainers-shoes-s-couples-shoes-green-white-kelly-discount-1199.html>2015 Nike Free Flyknit 5.0 Rainbow Mens Running Trainers Shoes s Couples Shoes Green White Kelly</a>

United states when you internet websites associated with names excellent merchants are truly , you'll be able to you'd like - and also through these providers shell out . Therefore if fees to be able to dwell . Just simply suppliers probable <a href=http://www.sneakersporter.com/nike-flyknit-trainer-womens-shoesrosa-discount-7184.html>Nike Flyknit Trainer Womens ShoesRosa</a>

Christian Louboutin shoes fashion prices are also expensive, even with a discount, compared with general brand shoes, or your lot. It not terrible discovery of high-heeled shoes or lively building one of the stones of the tie to decorate a walk splendid ankle starting. They get shoes. Except Crhistian Louboutin heels, high starting, low heels and outside the eveing shoes ZhenCangLiang be praised, due to the large fine heel he known. They choose to afford the Christian Louboutin shoes. Have very good Christian Louboutins redundant, especially since look acknowledged. These shoes recognized in high-profile cases during the French film as steps. Shrewed consumer refused to consent to fashion shoes to prevent them from wearing the most outstanding high-grade at this price. Musicians, royals and film stars often viewed in the input is with their special color red is painted the shoes and popular shoes.Christian louboutin Shoes

the particular
have the
hat
<a href=http://www.sneakersporter.com/nike-lebron-cheap-19.html>Nike Lebron</a>

4 AnnetBit AnnetBit | E-mail | Web | 29. července 2017 v 23:31 | Reagovat

Get instant untenanted access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

5 AnnetBit AnnetBit | E-mail | Web | 30. července 2017 v 6:23 | Reagovat

Get instant delivered access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

6 SabrielDib SabrielDib | E-mail | Web | 14. září 2017 v 22:47 | Reagovat

Настройка xRumer 16 при первом запуске. Видеоурок №1: https://youtu.be/LFngR0NqvTE

7 raybangr raybangr | E-mail | Web | 10. října 2017 v 2:30 | Reagovat

Eκπτώσεις στα γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a>. Οι χαμηλότερες τιμές που έγιναν ποτέ στα Rayban. Προλάβετε τα καλύτερα σχέδια πριν εξαντληθούν…
Διάλεξε ανάμεσα σε 367 Γυαλιά Ηλίου Ray Ban Γυναικεία το προϊόν που σου ταιριάζει στην καλύτερη τιμή. Μοντέλα 2017. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a>
Γυαλιά Ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban wayfarer</a>, Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, Ανδρικά Γυαλιά Ηλίου Ray Ban, προσφορές γυαλιά ηλίου, αγορά γυαλιά ηλίου.
Αγοράστε 1.016 <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban ανδρικα</a> Γυαλιά ηλίου σε οικονομικές τιμές από το online κατάστημά μας. Γρήγορη και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Polaroid - Επώνυμα Γυαλιά Ηλίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban π?ληση</a> Μη χάσετε τις μοναδικές προσφορές μας!
Αγοράστε αυθεντικά γυαλιά ηλίου <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban Sunglasses</a> , στην καλύτερη τιμή και Δωρεάν ... Ηλίου rayban Ανδρικά | Γυαλιά Ηλίου rayban Γυναικεία | Γυαλιά οράσεως rayban
Η καλύτερη τιμή, ευκαιρίες & προσφορές για <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a>. Σύγκριση προϊόντων, τιμών & χαρακτηριστικών. Δες αξιολογήσεις ... Γυναικεία Γυαλιά Ηλίου.
Carrera, D&G, Gucci, <a href=https://www.rayban.com.gr>ray ban γυαλι?</a>, Tommy Hilfiger και πολλά ακόμα επώνυμα γυαλιά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

8 Dannysit Dannysit | E-mail | 23. listopadu 2017 v 14:11 | Reagovat

fast cash <a href=http://installmentloansforbadcreditpro.org>2500 installment loan no credit check</a> payday loans <a href=http://onlineloansforbadcredit.org>online loans instant approval</a>

9 Loans Loans | E-mail | Web | 9. října 2018 v 4:13 | Reagovat

bad credit loans direct lenders <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans</a> online loans no credit <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>guaranteed approval payday loan</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.