Vývoj lidské společnosti v pravěku

26. března 2007 v 17:57 |  Maturitní otázky z dějepisu
Vývoj lidské společnosti v pravěku

Antropogeneze - proces vzniku,utváření,vývoje člověka jako bytosti biologické a společenské
Hominizace - proces tzv. polidštění ( napřímení postavy, vytvoření a zvětšení klenby, … )
Vlastní proces hominizace začal v období čtvrtohor (střídání dob ledových a meziledových).
Na vývoj člověka měly největší vliv přírodní podmínky → první předchůdci v jižní a střední Africe. Za prvního předchůdce je považován austrolophithecus africanus.
Austrolophitecus africanus ( 5 mil. př. n. l. )
- jihostřední Afrika
- výška 120 - 125 cm a váha 35 - 45 kg
- klátivá chůze
- žijí ve stepi - stepní lidé
- zrozen pocit společenského tvora
- vedle sběru začal jíst i maso - zvětšuje se mozek
Periodizace pravěku:
DOBA KAMENNÁ ( 3 mil. - 3,5 tis. př. n. l. )
Starší doba kamenná
= PALEOLIT ( 3 mil. - 10 tis .př. n. l. )
a) Nejstarší paleolit ( 3 mil.- 1 mil. př. n. l. )
Homo habilis
- výška 120 - 125 cm a váha 40 kg
- ruce mají uchopovací schopnost ( vratiprst ) Þ ruka = nástroj práce
- vytvoření nožní klenby
- tvoří tlupy ( cca 30 náhodných jedinců )
- nástroj - pěstní klín ( upravený )
- zvyšuje se podíl masité stravy - další zvětšování mozku
- východní Afrika
b) Starý paleolit ( 1 mil. - 250 tis. př. n. l. )
Homo erektus
- 160 - 165 cm a 50 kg
- tvoří tlupy ( cca 30 náhodně vybraných jedinců ) - kolektivní lov
- ustálené zvuky
- více masité stravy - pohyb za zvířaty - sezónní sídliště - první obydlí
- oheň - náhodný, neumí ho rozdělat
- pěstní klín
- výskyt už i v Evropě ( i u nás - Přezletice u Prahy, Stránská skála u Brna )
c) Střední paleolit ( 250 tis. - 40 tis. př. n. l. )
Homo sapiens neanderthalensis
- 160 cm a 60 kg
- více svalové hmoty
- doba ledová - začíná se oblékat ( kůže na bedra, hruď a záda ) - ustupuje srst
- nářadí (kostěné jehly, škrabadla, rydla) - pěstní klín, vrtáky, hroty, oštěp - první zbraň
- pohřbívá ( styl skrčenců )
- nepatrný bradový výběžek
- umí rozdělat oheň ( ochrana, teplo, úprava potravy Þ méně obroušené zuby )
- Bečov u Mostu, jeskyně Kůlna v Moravském Krasu, jeskyně Šipka u Štamberka
d) Mladší paleolit ( 40 tis. - 10 tis. př. n. l. )
Homo sapiens sapiens
- 170 - 180 cm a 80 kg
- má vlasy
- minimum srsti
- obléká se
- začal se zdobit - muži - náhrdelníky a nánožníky
- první keramické výrobky - sošky, amulety (magické účely)
- žena = symbol života Þ matriarchát ( uctívání matky )
- tlupa se mění v rod
- malby na stěnách (Altamira -Španělsko, Lasko- Francie) - jednoduchost, realismus
- vyrývání do kostí
- vždy pohřbívají v leže do vystlané jámy oblečeného jedince, překrývají kostí
- luk a šípy
- Dolní Věstonice, Bečov, Mikulčice, Předmostí
Střední doba kamenná = MEZOLIT ( 10 tis. - 7 tis. př. n. l. ) - přechodová doba, Holocén - geologická současnost
Mladší doba kamenná = NEOLIT ( 7 - 3,5 tis. př. n. l. )
Neolitická revoluce
- vznik zemědělsko-hospodářského hospodaření, zaměření na pěstování plodin nebo chování zvěře
- zemědělství: - chov dobytka:
1. ochrana užitečných rostlin 1. odchyt mláďat
2. primitivní setí 2. vybíjení starších samců
3. stěhování do oblasti bydliště 3. výběr chovného zvířectva
- zdokonalení nástrojů (vrtané, hlazené, sekera, keramické nádoby)
- trvalá sídliště bez stěhování
- dělení podle keramické výzdoby př. volutové
- prostor vypalováním lesů (žďáření)
DOBA MĚDĚNÁ( 5200 - 3,5 tis. př. n. l. ) = CHALKOLIT
- v oblasti ,,úrodného půlměsíce" - Eufrat, Tigris, Nil
- první kov Þ výroba větší než spotřeba Þ přebytky si přivlastňují nejsilnější Þ končí prvobytně pospolná společnost
- vysoká nadvýroba vede k novému rozdělení
1. kněží - mají úctu,vládnou ostatním,nepracují
2. obchodníci
3. řemeslníci
4. zemědělci
- společenská dělba práce
- kněží ve chrámu - nábožensko-vojensky správní středisko a skladiště = doba chrámového hospodářství
- výměnný obchod - redistribuční hospodářství
- primitivní demokracie
- změna kultu matky na kult otce = patriarchát
- každoročně úrodné bahno Þ závlahové a odvodňovací systémy Þ spolupráce = vznik států
DOBA BRONZOVÁ( 3,5 tis. - 700 př. n. l. )
Starší doba bronzová ( tis. - 1,5 tis. př. n. l. )
- únětická kultura
- žijí v hradištích
- předměty pomocí tzv. ztracených forem
- hroby kostrové,výjimečně v rakvích
- oblíbené předměty - korále (jantarové,bronzové,skleněné,zlaté…),nože,oštěpy
Střední doba bronzová ( 1,5 tis. - 1,2 tis. př. n. l. )
- lid mohylových kultur
- v hrobech meče,kopí,často i kůň, u žen náramky,náhrdelníky,nánožní kruhy
Mladší doba bronzová ( 1,2 tis. - 700 př. n. l. )
- lid popelnicových polí
- specializace řemesel (kováři,zlatníci…)
- větší pohyb obyvatel - zrod národů
DOBA ŽELEZNÁ ( 700 př. n. l. - dodnes )
Starší doba železná ( 700 - 400 př. n. l. )
- Halštatská doba
- majetkové rozdíly
- nacházejí se ,,knížecí hroby"- pohřbívání ve zlatě,ale také velmi chudé hroby = žárové
- oppida = předchůdci měst,sídlí zde panovník,vojáci,kněží i řemeslníci
Mladší doba železná (400 př. n. l. - 0 )
- Laténská doba
- používají větrné mlýny
- hrnčířský kruh
- sklářská výroba
- náboženská střediska = rondely
- oppida - Závist u Zbraslavi
Starší doba římská ( 1 stol. - 2 stol. n. l. )
- Keltská civilizace překryta germány - Markomani a Kvádové
Pozdní doba římská ( 3 stol. - 6 stol. n. l. )
- doba stěhování národů
Archeologická naleziště:
Morava - Dolní Věstonice - Věstonická Venuše ( K. Absolon )
Francie - Dordogne - paleolitické malby ( A. H. E. Breuil )
Etiopie - Hadar - fosilní hominidé př. Lucy ( D. K. Johanson )
Tanzanie - první pozůstatky Homo habilis ( L. Leakey )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.