Úvod do studia dějepisu

26. března 2007 v 17:46 |  Maturitní otázky z dějepisu
Úvod do studia dějepisu
- Historia magistra vitae -
- Historie učitelka života -
Abychom pochopili dnešek, musíme alespoň v základních rysech znát a pochopit dějiny lidstva.
Hlavní přínos historie je v tom, že nám přiblíží vztahy mezi konkrétními historickými fakty a zákonitostmi, které v historii působí. Poznání dějin nám umožní historické myšlení, což je nejen poznávací metoda, ale i metoda umožňující aplikovat historické poznatky při poznávání dneška.
Historie
- věda společenská, protože nás učí poznávat lidskou společnost
- nejde zkoumat přímo, ale musí zkoumat tzv. historické prameny a toto zkoumání lze rozdělit do čtyř okruhů:
1) heuristika - shromáždění pramenů
2) historická kritika pramenů
3) výklad interpretace ( můj názor )
4) shrnutí ( syntéza )
Historické prameny:
a) hmotné ( zbraně, kosti, stavby…) - muzea
b) písemné ( knihy, dopisy…) - archiv
c) obrazové ( malby, mapy, nákresy…) - galerie
d) tradiční ( pověsti…)
Historie plně využívá spolupráci s tzv. pomocnými vědami historickými, které se specializují na nějaký obor.
Paleografie( palaios - starý )
- zkoumá písemné památky, jejich chronologické řazení; zkoumá důležitost všech druhů písem až do současnosti
Diplomatika ( diploma - listina )
- zkoumá písemnosti ryze úředního charakteru
Demografie
- na základě statistických údajů zkoumá počet, strukturu a pohyb obyvatel
Kodikologie
- zkoumá rukopisy neúředního charakteru (soukromého) a zařazuje je v příslušných vztazích do kulturního vývoje společnosti
Statistika
- zkoumá vývoj a stav hromadných jevů; nejmladší pomocná věda historická
Numismatika ( numus - peníz, mince )
- zkoumá mince, žetony, kovové předměty; Petrarka - italský básník
Chronologie ( kronos - bůh )
- zkoumá způsoby měření času v různých dobách a u různých národů
Heraldika
- zabývá se vznikem, užíváním, popisem a významem erbů, městských a církevních znaků
- Herold - dozorce nad erby a znaky
- vznik spjat s 11. stoletím - 1095 - křížové výpravy
- hlavní části erbu - štít se znamením, přilba s klenotem, přikrývka koně
Sfragistika ( sfragis - pečeť )
- zkoumá pečeti, jejich zhotovování, vznik, funkci a vývoj
Genealogie ( rodopis )
- studuje rodové a rodinné souvislosti jednotlivců s hospodářským a kulturním vývojem celé společnosti
Metrologie
- zkoumá staré míry a váhy, metody měření, měřící jednotky a vše, co s měřením souvisí v různých zemích a dobách

Archeologové -
Karel Absolon
prof. Dr., (16. června 1877 Boskovice - 6. října 1960 Brno) byl český krasový badatel a jedna z velkých postav evropské archeologie první poloviny 20. století.
Nejvýznamnější objevy:
sídliště lovců mamutů u Dolních Věstonic s objevem tzv. Věstonické Venuše
objev Punkevních jeskyní v Moravském krasu a jejich propojení s propastí Macochou

Luděk Galuška
archeolog a přední český expert na dobu Velké Moravy
JosefPoulík
archeolog; historik;
* 06. 08. 1910 Jiříkovice, + 28. 02. 1998 Brno
Působil jako ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Praze; 1954 objev velkomoravského centra v Mikulčicích.
Josef Ladislav Píč
(19. ledna 1847, Mšeno u Mělníka - 19. prosince 1911, Praha) byl spoluzakladatel české archeologie. J. L. Píč se stal kustodem prehistorické sbírky tehdejšího Českého muzea, dnešního Národního muzea. Tuto sbírku prakticky vytvořil, utřídil a instaloval.
Heinrich Schliemann
Schliemannova práce objevování byla započata. Roku 1871 - 1873 objevil Homérovu Tróju - město, které pochází již z doby bronzové a leží ve východní části Turecka. To samé zjistil i o Mykénách 1874 - 1876. Zjistil, že obě města prošla čtyřmi etapami, řeckou, římskou, egyptskou a babylónsko-asyrskou. Schliemann objevil dvě nové civilizace a částečně se podílel na objevení Kréty. Zasloužil se o zpopularizování historie jako vědního oboru.
Howard Carter
Nejznámější umělecký předmět ze zlata? Odborníci se shodují, že jde o obličejovou masku mladého egyptského krále Tutanchamona. Tento skvost byl objeven v roce 1922 britským archeologem Howardem Carterem. Necestuje-li tento skvost po světových výstavách je k vidění v muzeu v Káhiře.
Robert Koldewey (1855 - 1925)
Narodil se v Blankenburku, studoval architekturu, archeologii a dějiny umění v Berlíně, Mnichově a ve Vídni, 1. března 1899 začal kopat v městě Babylón. Kopal devatenáct let a vynesl Babylón z mlhy biblických legend do světa skutečnosti.
Abbé Henri Eduard Breuil
Objevil paleolitické malby v Dordogne
Sir Arthur John Evans
Odkryl krétský Knossos.
Donald Karl Johanson
Nalezl fosilní hominidy v etiopském Hadaru.
Louis Leakey
Roku 1964 našel první pozůstatky H.habilis
Sir Robert Eric Mortimer Wheeler
Mohendžo - daro a Harappa
--------------
Dnešní periodizace dějin:
pravěk ( 3 mil. př. n. l. - 10 tis. př. n. l. )
starověk ( 9 tis. př. n. l. - 476 n. l. zánik říše římské )
středověk ( 477 n. l. - 1492 n. l. objev Ameriky )
novověk ( 1493 n. l. - dnešek )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.