Proměny výrazových prostředků divadla do konce 19.století

26. března 2007 v 16:26 |  Maturitní otázky z češtiny
Proměny výrazových prostředků divadla do konce 19.století
Drama
- dějovost vyplívá z postav
- dialogičnost ( často ale i monolog )
- konflikt
- není vyprávěno, ale hráno
  • tragédie - vznikla z obřadních her na oslavu boha Dionýsa ( tragos - kozel, óde - zpěv
či píseň )
- zápas hlavních postav končí většinou tragicky ( často smrt )
  • komedie - původ v satirických písních sboru při oslavách boha Dionýsa
- zápas hlavních postav s nedostatky či vlastnostmi, které chce autor
zesměšnit
  • činohra - zobrazení problému mezi postavami většinou řešícími společenské otázky
  • fraška - přehnaná komedie
- rozdělení = Aristoteles
ANTICKÉ DRAMA
- sbor - uváděl do děje, komentoval situaci na jevišti, mluvil o tabu = smrt, násilí, sex
Řecko: ( období attické 5.- 4. st. př. n. l. )
- náměty z oblasti morálky, cti, konflikt člověka a bohů
tragédie -
· Aischylos - zavedl druhého herce,aby zvýšil dramatičnost
- Oresteia
· Sofoklés - zavedl třetího herce, zvýšil počet sboristů na 15
- Antigóna
- Král Oidipus
· Eurípidés - vytváří výrazné ženské postavy
- postavy psychologicky propracovány
DEUS EX MACHINA = bůh ve stroji - k vyřešení nevyřešitelných situací
- Ifigenie v Aulidě
- Médea
komedie -
· Aristofanés - kritika
- Oblaka
- Žáby
- Ptáci
Řím: ( období archaické 3. st. př. n. l. )
komedie -
· Titus Maccius Plautus - čerpá náměty ze života obyčejných lidí
- Komedie o hrnci
- Lišák Pseudolus
ČESKÁ LITERATURA V DOBĚ KARLA IV.
- mystéria a myráklia
- Mastičkář - nejstarší české světské drama
- vyvinulo se jako epizoda z velikonoční hry
- námět : Tři Marie jdou pro vonné masti, chtějí balzamovat Kristovo tělo
- obraz středověkého tržiště, šarlatánství prodavače mastí
TRICHOTOMIE postav - vznešené - Marie, středové - mastičkář Severin,
neurozené - pomocníci
- postavy charakterizovány mluvou, užitým jazykem ( knižní x hovorový, vulgární )
- fraška
MAKARONISMY - střídání veršů českých a latinských
SVĚTOVÁ RENESANCE
Španělsko:
· Lope de Vega - Fuente Ovejuna ( Ovčí pramen ) - odboj proti zlu a útisku
Anglie:
· William Shakespeare - hry a sonety
- psal ve třech obdobích
- znaky : nedodržuje ,,jednotu tří,,
zobrazení pozemského života se všemi klady i zápory
příčinou renesanční tragedie je lidská vášeň
vliv antického dramatu - existence chóru (úvod do situace)
- motivy řeckého bájesloví
BLANKVERS - nerýmovaný pětistopý ( desetislabičný )
jambický verš
tragédie ( tzv. charakterové - důraz na vlastnosti )
- Hamlet, kralevic dánský - rozpornost hrdiny
- úvahy o smyslu života
- Othello - výrazný typ žárlivce a sobce
- Romeo a Julie - nešťastná láska ( spor Monteků a Kapuletů )
komedie ( energické, optimistické postavy žen )
- Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské
historické hry
- Julius Caesar, Jindřich VI., Richard III.
BAROKO
- důraz na děj, kulisy, obleky Þ souhrnné umělecké dílo
- opera
- interludium = mezihra
- lidové divadlo
Španělsko:
· Pedro Calderón de la Barca - filosofické a symbolické hry
- Život je sen
KLASICISMUS
- dodržování jednoty tří ( místa, času, děje )
- rozdělení na vyšší ( tragédie ) a nižší ( komedie ) žánry
Francie:
· Pierre Corneille - Cid - základní konflikt = povinnost a čest X cit a láska
- porušena jednota času a místa
- tragédie
ALEXANDRÍN - rýmovaný jambický 12ti slabičný verš s přerývkou po
šesté slabice
· Jean Racine - Faidra - psychologie postav
- tragédie
· Moliére - Tartuffe - pokrytec
- alexandrín
- verš, próza i prostá mluva
- komedie
- Lakomec, Don Juan, Zdravý nemocný ( komedie )
Itálie:
- vznik COMMEDIA DELL'ARTE - národní veselohra, ironické zachycení všedních problémů
PREROMANTISMUS
Německo:
· Johann Wolfgang Goethe Þ Faust - tragédie ve verších
· Friedrich Schiller
- Loupežníci - tragédie
- Valdštejn
ROMANTISMUS
Rusko:
· Alexandr Sergejevič Puškin - Boris Godunov - historické drama
NÁRODNÍ OBROZENÍ
- největší rozmach divadel u nás; ve Stavovském divadle se hrálo německy, jen výjimečně česky
- vznikají kočovné divadelní společnosti
- první loutkové divadlo ( zakladatelem Matěj Kopecký )
první scény: v Kotcích ( od r. 1738 )
ve Stavovském divadle ( od r. 1783 )
ve Vlasteneckém divadle - Bouda ( 1786 -1789 )
repertoár Boudy: překlady klasiků ( Moliére, Shakespeare, Schiller )
veselohry ( Prokop Šedivý Þ Masné krámy, Pražští sládci )
vlastenecké hry ( Václav Thám Þ Břetislav a Jitka )
· Václav Kliment Klicpera Þ veselohry - Divotvorný klobouk, Hadrián z Římsu, Zlý jelen...
· Jan Nepomuk Štěpánek - veselohry a frašky, Þ např. Čech a Němec
· Josef Kajetán Tyl - hry ze současnosti Þ Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka ( fraška )
- historické hry Þ Jan Hus, Kutnohorští havíři
- hry s pohádkovými motivy Þ Strakonický dudák aneb Hody divých žen

REALISMUS
Rusko:
· Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor - satirická komedie
· Anton Pavlovič Čechov - LYRICKÉ DRAMA - více postav,žádná hlavní
- potlačena dějovost
- dramatičnost a tragičnost z nitra postav
- Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad
Norsko:
· Henrik Ibsen Þ Nora, Nepřítel lidu
ČESKÁ LITERATURA 2.POLOVINY 19. STOLETÍ
· Jaroslav Vrchlický Þ Noc na Karlštejně ( veselohra )
- Hippodamie - trilogie s antickým námětem
- melodramatická tragedie ( Z. Fibich )
· Julius Zeyer Þ Radúz a Mahulena - lyrická pohádková hra ( J. Suk )
· Alois Jirásek Þ Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé ( historické hry )
- Lucerna - pohádková hra
REALISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE
· Ladislav Stroupežnický - dramaturg Nár. divadla ( staral se o programový chod )
- Naši furianti - veselohra
- Zvíkovský rarášek - historická komedie
· Gabriela Preissová - dramata z venkovského prostředí
- Gazdina roba, Její pastorkyňa ( Jenůfa - L. Janáček ) - tragédie
· Alois a Vilém Mrštíkové Þ Maryša - tragédie
- psychologicky vykreslené postavy
- nářečí
- KLASICKÁ DRAMATICKÁ SKLADBA
1. expozice ( úvod )
2. kolize ( zápletka )
3. krize ( vyvrcholení zápletky )
4. peripetie ( klamné obrácení situace )
5. katastrofa ( rozuzlení )
Národní divadlo:
- architektem ND byl Josef Zítek
- sloh pozdní renesance
- výzdoba -malíři: M.Aleš, F.Ženíšek, Václav Brožík, V. Hynais a sochaři: Antonín Wágner, J.V.Myslbek
- budováno 1850 - 83 z darů a sbírek
- základní kámen 16.5.1868
- prvně otevřeno 11. června 1881
- 12. srpna 1881 vyhořelo
- znovu 18.11.1883 provedením opery Libuše od Bedřicha Smetany
- ředitel ND byl F.A.Šubrt
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.