Ideál krásy v umění

26. března 2007 v 17:15 |  Maturitní otázky z češtiny
Ideál krásy v umění
Ideál krásy se mění v různých etapách vývoje literatury - odpovídá potřebám společnosti, společenské vrstvy, která je nositelem daného směru, hodnotám preferovaným v určitém období.
ANTIKA:
- ideálem starého Řecka je kalokagathia = všestranně rozvinutý člověk
- ideálem se mohl stát i člověk (Odysseus, účastníci Trojské války, Prometheus, Oidipus), naproti tomu bohové nemuseli splňovat představu ideálu
- v Římě je ideálem člověk mravný, pracující pro svůj stát, sloužící zájmu tohoto státu (Aeneis)
STŘEDOVĚK:
- ideálem náboženské literatury je světec = člověk žijící v souladu s Boží vůlí, koná dobré skutky, řídí se Desaterem
(najdeme ho v legendách)
- ideálem světské literatury je rytíř - je morálně na výši, čestný, hrdý, oddaný svému králi a Bohu
(rytířské eposy - Alexandreis, Píseň o Rolandovi)
RENESANCE:
- renesance hájí zájmy měšťanstva
- v pohledu na člověka navazuje na antiku, zaměřuje se na psychologii postav
- renesančním ideálem je pozemský člověk žijící pozemský život, neupřednostňuje Boha, je aktivní, vzdělaný, přemýšlí o životě a chce si ho plně užít
BAROKO:
- baroko se navrací ke křesťanskému pohledu na svět
- nositelem tohoto směru je církev --- ideálem je Bůh a víra v Boha
- člověk je objektem Boží vůle, může se snažit žít v souladu s Božími pravidly
(Komenský - Labyrint světa a ráj srdce, Briedel - Co Bůh? Člověk?)
KLASICISMUS:
- klasicismus navazuje formálně i tematicky na antiku
- odpovídá potřebám absolutistického státu, který chce mít jednotnou kulturu --- dodržování pravidel, kázeň, poslušnost, obětování se pro celek
- základní konflikt: cit x povinnost (zvítězit by měla povinnost, čest)
(Corneille - Cid)
OSVÍCENSTVÍ:
- navazuje na myšlenku renesance - svoboda myšlení, svoboda jedince --- kritika církve
- hájí zájmy měšťanstva, upřednostňuje vzdělání
(Diderot - Jeptiška, Jakub Fatalista)
PREROMANTISMUS + ROMANTISMUS:
- romantický ideál se řídí podle svých citů
- nespokojenost s realitou se projevuje buď formou úniku (do snů, do přírody) nebo revolučním činem
- hrdina není začleněn do společnosti, často stojí proti ní, je nespokojený, odmítá kompromisy
- tento směr narušuje vžitou představu o kráse, hlavně v poezii (Mácha - Máj - smrt)
- základní konflikt tohoto směru: rozum x cit (zvítězí cit)
- základní konflikt hrdiny: sen x skutečnost
(Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži, Mácha - Máj, Schiller - Úklady a láska)
ČNO:
- hájí zájmy národa, výchovná funkce literatury
- ideálem je vlastenec = český člověk, který česky mluví i píše
(Kollár - Slávy dcera, Čelakovský - Ohlas písní českých)
REALISMUS:
- upřednostňuje pravdivost, objektivitu
- snaží se zachytit skutečnost v celé šíři
- hrdina je součástí společnosti, je typický, je zachycen ve vývoji
- typická postava - postava zobecněná pro určitou vrstvu, prostředí
(Balzac - Evženie Grandetová, Gogol - Revizor, Dostojevskij - Zločin a trest)
NATURALISMUS:
- cílem je zachytit čistou pravdu
- chce ukázat odpudivost, ošklivost
- hrdinou je ztroskotanec z okraje společnosti
(Zola - Zabiják)
PROKLETÍ BÁSNÍCI (3.čtvrtina 19.stol.)
- bortí veškeré ideály, které byly uznávány
- hledají krásu v ošklivosti (Baudelaire - Mršina)
- rozšiřují témata v poezii (alkohol, prostitutky)
- bortí i formu - používají synestetickou poezii, hudebnost (Verlaine), vulgární jazyk
PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ
- vznik velkého množství nových směrů snažících se o narušení vžitých pravidel
- předmětem zájmu se může stát cokoliv
- období hledání nových témat (SKN - Nové zpěvy, Karásek - erotika, Hlaváček)
20. STOLETÍ
- snaha experimentovat - hlavně v oblasti formy
- experiment v jazyce, v kompozici, metoda volných asociací
Metoda volných asociací = spojování slov (představ), která k sobě zdánlivě nepatří, nemají vnitřní souvislost, jsou spojována jen na základě umělcovy fantazie
Pásmo = polytematická lyricko - epická báseň založena na metodě volných asociací. Spojují se motivy, které spolu nesouvisí časově ani prostorově (mytologie + současnost, přítomnost + vzpomínky), střídá se lyrika popisná a reflexivní
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Quang Quang | 5. října 2008 v 19:33 | Reagovat

Ahoj, jenom bych chtěl říct, že jsem ti moc vděčnej za tvoje  poznámnky. (určitě nebudu sám ^^)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.